Työryhmät sekä hankkeiden ja työryhmien työtilat.

Pelillistämiskilkkeitä

TUURA-hankkeen verkkokurssin työstäjien materiaalipankki.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö: Maija Joensuu, TAMK. maija.joensuu@tuni.fi