Kestävät energiaratkaisut

Kestävät energiaratkaisut -koulutuksessa edistetään tavoitteita, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Verkkokurssin teemoja ovat aurinkoenergia, bioenergia, lämpöpumput ja tuulivoima. Kurssisisällöt räätälöidään LAMKin, Centrian, SAMKin ja Arcadan tutkinto-opetuksen pohjalta.

Avoimet ja ilmaiset verkko-kurssit ovat suunnattu rakennus ja energia-alan ammattilaisille. Opinnot voi suorittaa haluamassaan laajuudessa omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Avoimet materiaalit ovat myös monipuolisesti hyödynnettävissä osana eri ammattikorkeakoulujen opetusta. 

Kestävät energiaratkaisut MOOC-pilotti toteutetaan 31.8.2015-31.7.2018 välisenä aikana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Uutta avointa energiaa -hankkeessa. Tuen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lue lisää hankkeesta: uusiavoinenergia.fi

Yhteystiedot:

Marko Kukka, Kestävät energiaratkaisut -tiiminvetäjä
Satakunnan ammattikorkeakoulu
marko.kukka@samk.fi

Ilmoittaudu Kestävät energiaratkaisut -täydennyskoulutukseen
Ilmoittautuneille lähetetään kirjautumistiedot sähköpostiin. 

 

Koulutuksen kuvaus: Koulutus toteutetaan verkossa pääsääntöisesti itseopiskeluna. Koulutuksessa järjestetään kontaktipäiviä etäyhteyden avulla, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta. Näistä päivistä tiedotetaan erikseen osallistujille.

Tavoitteet:
Opiskelija ymmärtää aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien peruskomponentit ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija ymmärtää eri tekijöiden vaikutukset järjestelmän suunnitteluun, asennukseen, kustannuksiin sekä tuottoon. Opiskelija osaa arvioida aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksia eri kohteissa.

Sisältö:
Auringon säteily, aurinkoenergiamarkkinat, aurinkokennot ja paneelit, aurinkosähköjärjestelmän komponentit ja mitoitukseen vaikuttavat tekijät; off- ja on-gridjärjestelmät, aurinkokeräimet, aurinkolämpöjärjestelmän komponentit ja mitoitukseen vaikuttavat tekijät, järjestelmien vaatimukset rakenteille, lupa-asiat, järjestelmien investoinnit ja takaisinmaksuaika

Koulutuksen laajuus:
3op (vastaa 81h opiskelijan työtä)

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty

Todistus:
Pyydettäessä

Opettajat: Marko Kukka, SAMK ja Jussi Kuusela, LAMK


Aika: 13.06.2016 - 31.05.2018 omaan tahtiin opiskellen. Verkkokontaktipäivä pidetään joulukuussa 2016, ja workshop keväällä 2017.

Koulutuksen kuvaus: Koulutus toteutetaan verkossa pääsääntöisesti itseopiskeluna, omaan tahtiin opiskellen. Kurssille on nonstop ilmoittautuminen. 


Tavoitteet:


Sisältö:


Koulutuksen laajuus:
  54 h joka vastaa kahta (2) opintopistettä.

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty

Todistus:
Pyydettäessä

Opettajat:
 Martti Härkönen ja Kari Saaranen, Centria amk

Aika: 15.10.2017 - 31.05.2018

Bioenergia-kokonaisuus toteutetaan 2017 syksyllä, aikataulua tarkennetaan lähempänä ajankohtaa.

Tuulivoima-kokonaisuus toteutetaan 2017 syksyllä, aikataulua tarkennetaan lähempänä ajankohtaa.