Lähes 0-energiarakentaminen

Opintojakson tarkoituksena on päivittää rakennusalan ammattilaisen tiedot koskien lähiaikoina voimaan astuvia rakennusten energiankäyttövaatimuksia.

Avoimet ja ilmaiset verkkokurssit on suunnattu rakennus- ja energia-alan ammattilaisille. Koulutuksen voi suorittaa haluamassaan laajuudessa omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Avoimet materiaalit ovat myös monipuolisesti hyödynnettävissä osana eri ammattikorkeakoulujen opetusta.

Kurssilla tutustutaan, miten rakennuksen energiankäyttöön voi vaikuttaa arkkitehtuurisin, rakenteellisin ja taloteknisin keinoin sekä perehdytään energiankäytön laskemista koskeviin tapoihin ja tarjolla oleviin ohjelmistoihin.

Kurssisisällöt räätälöidään Arcadan, Novian, Oamkin, Lamkin, Tamkin ja Samkin tutkinto-opetuksen pohjalta.

Lähes 0-energiarakentamisen MOOC-pilotti toteutetaan 31.8.2015 - 31.7.2018 välisenä aikana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Uutta avointa energiaa -hankkeessa. Tuen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lue lisää hankkeesta: uusiavoinenergia.fi

Yhteystiedot:
Eero Kulmala, Tampereen ammattikorkeakoulu
eero.kulmala@tamk.fi

Ilmoittaudu Lähes 0-energiarakentamisen täydennyskoulutukseen
Ilmoittautuneille lähetetään kirjautumistiedot sähköpostiin.

 

Koulutuksen kuvaus: Aloitusjakso, jonka tarkoituksena on esitellä opiskelijalle lähtötiedot rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot rakennuksen energian kulutukseen vaikuttavista tekijöistä ja energian käyttöön liittyvistä määräyksistä.

Sisältö: Rakennuksen energian käyttö ja sen jakautuminen. Energian käyttö eri tyyppisissä rakennuksissa. Energiamuodot ja ostoenergiat. Energiatehokkuusvaatimukset ja niiden kehitys. Taseraja energian käytön määrittäjänä.

Koulutuksen laajuus: n. 6h

Aika: 11.06.2016 - 31.05.2018 omaan tahtiin opiskellen

Kohderyhmä: Rakennus- ja talotekniikka-alan opiskelijat tai alalla jo työskentelevät. 

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Koulutusmateriaali: Oppimisympäristössä oleva materiaali. Vapaasti verkosta saatavissa olevat julkaisut.

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Todistus: Toimitetaan pyydettäessä

Opettajat: vastuuopettaja Eero Kulmala, TAMK ja Leif Östman, Novia.

Kuvaus: Rakennuksen energialaskenta

Tavoitteet: Opiskelija tuntee rakennuksen energialaskennan periaatteet ja siihen vaikuttavat osatekijät. Opiskelija perehtyy laskentaan mallityökalujen avulla ja sisäistää eri osatekijöiden suuruusluokat. 

Sisältö: Suomen rakentamismääräyskokoelman osat D3 & D5 (Vuoden 2012 versio. Muutokset vuodelle 2017) 

Koulutuksen laajuus: 27 tuntia

Aika: 30.09.2016 - 31.7.2018. Suoritetaan omaan tahtiin opiskellen.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Opetuskieli: suomi

Koulutusmateriaali: verkkomateriaali oppimisympäristössä

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Todistus: Toimitetaan pyydettäessä

Opettajat: vastuuopettaja Eero Kulmala, TAMK ja Leif Östman, Novia

Tavoitteet: Opintomoduulin tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot rakennuksen energiatehokkuudesta, käsitteistöstä sekä vaatimusten kehityksestä.

Sisältö: Vaatimukset rakennuksen energiatehokkuudelle. E-luku, energiamuotokertoimet ja niiden merkitys. Tulevat muutokset ja lähes nollaenergiarakentaminen

Koulutuksen laajuus: 27 tuntia (noin 1op)

Aika: Kurssi käynnissä ja auki 31.7.2018 asti. Suoritetaan omaan tahtiin opiskellen.

Kohderyhmä: Rakennusalan ammattilaiset ja opiskelijat

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Opetuskieli: suomi

Koulutusmateriaali: verkkomateriaali oppimisympäristössä

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Todistus: Toimitetaan pyydettäessä
Opettajat: vastuuopettaja Eero Kulmala, TAMK, eero.kulmala@tamk.fi

Koulutuksen kuvaus: Kurssilla käsitellään kiinteistön taloteknisten järjestelmien perusominaisuuksia sekä käsitellään niiden merkitystä rakennuksen energiatehokkuuteen.  

Tavoitteet: Opiskeltuasi Talotekniikka-osion tunnistat talotekniset perusratkaisut. Osaat sanoa mikä on lämmönlähde, jakotapa ja mitkä ovat ilmanvaihtoratkaisut sekä tunnistat valaistusratkaisut ja muun energian käytön. Tiedät, mikä on näiden suhde. Ymmärrät, mihin energia oikeasti kuluu.

Sisältö: LVIAS - tekniikan perusteet. Rakennuksen lämmitys ja jäähdytys. Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät. Ilmanvaihto ja ilmastointi. Rakennuksen sähköjärjestelmä. Valaistus. Kiinteistön automaatiojärjestelmät. Tiedonsiirtojärjestelmät

Koulutuksen laajuus: n. 81 h (vastaa 3op)

Aika: Suoritetaan omaan tahtiin opiskellen.

Kohderyhmä: Rakennusalan ammattilaiset ja opiskelijat

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Opetuskieli: suomi

Koulutusmateriaali: verkkomateriaali oppimisympäristössä

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Todistus: Toimitetaan pyydettäessä

Opettajat: Vastuuopettaja Eero Kulmala, TAMK, eero.kulmala@tamk.fi

Koulutuksen kuvaus: Kurssilla käsitellään arkkitehtuurin merkitystä energiatehokkaaseen rakentamiseen ja keinoja joilla voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta rakennuksen suunnitteluvaiheessa. 

Tavoitteet: Oppimismoduulin jälkeen ymmärrät arkkitehtuurin merkityksen energiatehokkaassa rakentamisessa ja tunnet keinot joilla voi parantaa energiatehokkuutta ja miten ne vaikuttavat arkkitehtuuriin. 

Sisältö:  

  1. Johdanto energiatehokkaaseen arkkitehtuuriin
  2. Arkkitehtuuria ja rakennussuunnittelua ohjaavat määräykset 
  3. Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun työkalupakki
  4. Suunnitteluesimerkit ja tehtävä

Koulutuksen laajuus:  2 op (vastaa n. 54 h työskentelyä) 

Aika: Omaan tahtiin opiskellen

Kohderyhmä: Alalla jo työskentelevät sekä opiskelijat 

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Koulutusmateriaali: Oppimisympäristössä oleva materiaali. 

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Todistus: Toimitetaan pyydettäessä

Opettajat: Leif Östman (Novia), Mari Kujala (Samk), Raine Vihelmaa (Lamk).

Tavoitteet: Opintomoduulin tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot energiatehokkaista rakenteista, niiden toteutuksesta sekä niihin liittyvistä riskeistä.

Sisältö: Rakennusfysikaaliset perusteet, rakenteiden tiiviys

Koulutuksen laajuus:  1 op, joka vastaa n. 27 tunnin työskentelyä.

Aika: Suoritetaan omaan tahtiin opiskellen

Kohderyhmä: Rakennusalan ammattilaiset ja opiskelijat 

Vastuuorganisaatio: Oulun ammattikorkeakoulu

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Opetuskieli: suomi

Koulutusmateriaali: verkkomateriaali oppimisympäristössä

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Todistus: Toimitetaan pyydettäessä

Opettajat: Kimmo Illikainen (Oamk), kimmo.illikainen@oamk.fi,
Eero Kulmala (TAMK), eero.kulmala@tamk.fi, Sanna Alitalo (Oamk), Petri Murtomaa (TAMK), Jarmo Lipsanen (Arcada)

Kuvaus: Energiatehokkaan rakennuksen ylläpito

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää rakennuksen ylläpidon yhteyden rakennuksen energiatehokkuuteen. Opiskelija tuntee rakennuksen ylläpitoon liittyvää lainsäädäntöä sekä yleisiä menetelmiä. 

Sisältö: 

  1. Rakennuksen toimivuuden varmistaminen
  2. Huoltokirja energiatehokkuuden näkökulmasta
  3. Rakennuksen energiankulutuksen seuraaminen
  4. Laskuesimerkki normituksesta

Koulutuksen laajuus:

Aika: Kurssi aukeaa kesäkuun alussa 2018. Suoritetaan omaan tahtiin opiskellen.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Opetuskieli: suomi

Koulutusmateriaali: verkkomateriaali oppimisympäristössä

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Todistus: Toimitetaan pyydettäessä

Opettajat: Vastuuopettaja Eero Kulmala, TAMK

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa potentiaalin, joita uusiutuvan energian järjestelmillä on. Opiskelija ymmärtää mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia uudet määräykset antavat uusiutuvan energian hyödyntämiselle. ja mikä sen vaikutus on kiinteistön energiatehokkuuteen.

Sisältö: 

Koulutuksen laajuus:  

Aika: Suoritetaan omaan tahtiin opiskellen

Kohderyhmä: Rakennusalan ammattilaiset ja opiskelijat 

Vastuuorganisaatio: 

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Opetuskieli: suomi

Koulutusmateriaali: verkkomateriaali oppimisympäristössä

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Todistus: Toimitetaan pyydettäessä

Opettajat: