Nära-nollenergibyggande

Utbildningens syfte är att uppdatera byggfackmäns kunskaper om energianvändning i byggnader.

I utbildningen fördjupar man sig i hur man kan påverka energianvändning med hjälp av arkitektoniska, konstruktiva och hustekniska lösningar. Dessutom bekantar man sig med olika energiberäkningar och till buds stående programvara. I utbildningen ingår också livscykeltänkande gällande energianvändning i byggnader och i deras underhåll. Innehållet i kursen byggs upp utgående från examensgivande utbildning vid LAMK, TAMK, OAMK, Novia, SAMK och Arcada.

Kurs är gratis och öppen för alla intresserade. Den kan avläggas i valfri omfattning och enligt vad man är intresserad av. Materialet ska också kunna användas i olika former i yrkeshögskolornas egen undervisning.

En MOOC-pilot för Nära-0-energibyggande testas under tiden 31.8.2015-31.7.2018 med finansiering från Europeiska socialfonden inom ramen för Ny öppen energi –projektet. Norra Österbottens NTM-central har beviljat stöd för projektet.

Läs mera om projektet på: uusiavoinenergia.fi

Kontaktuppgifter:
Eero Kulmala, Tammerfors yrkeshögskola,
eero.kulmala@tamk.fi

Anmäl dig till Nära-0-energibyggandeskolning. Inloggningsrättigheter sänds via e-post till dem som anmält sig till kursen.