Nära-nollenergibyggande

Utbildningens syfte är att uppdatera byggfackmäns kunskaper om energianvändning i byggnader.

I utbildningen fördjupar man sig i hur man kan påverka energianvändning med hjälp av arkitektoniska, konstruktiva och hustekniska lösningar. Dessutom bekantar man sig med olika energiberäkningar och till buds stående programvara. I utbildningen ingår också livscykeltänkande gällande energianvändning i byggnader och i deras underhåll. Innehållet i kursen har byggts upp utgående från examensgivande utbildning vid LAMK, TAMK, OAMK, Novia, SAMK och Arcada.

Kurserna har varit gratis och öppna för alla intresserade under projektet. Studierna kunde avläggas i valfri omfattning och enligt vad man är intresserad av. Materialet kan också användas i olika former i yrkeshögskolornas egen undervisning.

MOOC-kurser Nära-0-energibyggande genomfördes under perioden 31.8.2015 – 31.10.2018 med finansiering från Europeiska socialfonden inom ramen för projektet Ny öppen energi. Norra Österbottens NTM-central har beviljat stöd för projektet.

Läs mera om projektet på: uusiavoinenergia.fi

Kontaktuppgifter:
Eero Kulmala, Tammerfors yrkeshögskola,
eero.kulmala@tamk.fi

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om olika alternativa energikällor och energilagring.

Mål: Studerande känner till de mest centrala aspekterna gällande alternative energikällor för fastigheter. Dessutom att man insett att det kommer att ske förändringar i framtiden som påverkar byggandet.

Innehåll: Solceller, solfångare, ackumulatorteknik och värmepumpar.

Kursdelens omfattning: 25 h

Tid: Kursen är inte öppen för tillfället

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Bedömning: Godkänd/Underkänd

Betyg: Man kan få ett "kunskapsmärke" för avlagd prestation

Status: Kursen är inte öppen för tillfället

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om byggfysik och byggdelar

Mål: Studerande har insikt i de mest centrala faktorer som påverkar U-värde, täthet och byggfysik.

Innehåll: Byggfysik, täthet, mögeltillväxt, U-värde och köldbryggor

Kursdelens omfattning: 6-8 h

Tid: Kursen är inte öppen för tillfället

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Bedömning: Godkänd/Underkänd

Betyg: Man kan få ett "kunskapsmärke" för avlagd prestation

Status: Kursen är inte öppen för tillfället


Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om energieffektivitet i byggnader.

Mål: Studerande har insikt i de mest centrala faktorer som påverkar energianvändning och -förbrukning i byggnader.

Innehåll: Energiförbrukning och -distribution i byggnader. Energianvändning i olika typer av byggnader. Energiformer och köpt energi. Energieffektivitetskraven och deras utveckling. Gränsvärden som definition på energiförbrukning (energibalans).

Kursdelens omfattning: 6-8 h

Tid: 12.09.2016 - 31.10.2018, genomförs som studier i egen takt.

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Bedömning: Godkänd/Underkänd

Betyg: Utges på anhållan. Ansök om ett betyg senast den 10.10.2018.

Lärare: Eero Kulmala, TAMK (ansvarig lärare), Jarmo Lipsanen, Arcada och Leif Östman, Novia.

Status: Kursen är inte öppen för tillfället

Beskrivning: Energiberäkningar i byggnader

Mål: Studenten känner till principerna av energiberäkningar och elementen som påverkar dem. Studenterna bekantar sig med energiberäningar med olika modellverktyg och omfamnar storleksordningar i energiberäkningar.

Innehåll:

1.    Inledning till energieffektivitetskalkyler och granskning av föreskrifter och anvisningar
2.    Beräkning av energi- och effektbehov
3.    Övningsuppgift med Eksergia-räknare

Omfattning: ca 25 h studier

Tidpunkt: Kursen är inte öppen för tillfället

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Andel nätarbete: 100%

Undervisningsspråk: svenska

Kursmaterial:  Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet

Avgift: gratis

Bedömning: Godkänd/Underkänd

Betyg: Utges på anhållan. Ansök om ett betyg senast den 10.10.2018.

Lärare: Jarmo Lipsanen, Arcada, Leif Östman, Novia och Eero Kulmala, TAMK (ansvarig lärare).

Status: Kursen är inte öppen för tillfället

Innehåll: Krav gällande energieffektivitet i byggnader. E-tal, energiformsfaktorer och deras betydelse. Kommande ändringar och nära-nollenergibyggande.

Mål: Målet för modulen är att studerande lär sig grunderna om energieffektivitet i byggnader, tillhörande begrepp och utvecklingen av krav på energieffektivitet.

Omfattning: ca 25 h studier

Tidpunkt: Kursen är inte öppen för tillfället

Målgrupp: Fackmän och studerande i byggbranschen

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu och Novia

Andel nätarbete: 100%

Undervisningsspråk: svenska

Kursmaterial: Finns på lärplattform

Avgift: Gratis

Prestationer: Godkänd / underkänd

Betyg:  Utges på begäran för godkänd prestation. Ansök om ett betyg senast den 10.10.2018.

Lärare: Leif Östman, leif.ostman@novia.fi

Mer information:projektets webbsida eller skicka e-post till leif.ostman@novia.fi

Status: Kursen är inte öppen för tillfället

Status: Kursen är inte öppen för tillfället

Beskrivning: I denna kurs avhandlas energieffektivitet i relation till arkitektur.

Mål: Efter att du gått igenom denna modul förstår du hur arkitektur samverkar i frågor om energieffektivitet. Du förstår hur du kan utforma energieffektiva byggnader och hur det påverkar arkitekturen. Du känner till ett par exempel på lösningar, både nybyggnad och renovering.  

Innehåll:  

  1. Introduktion

  2. Planeringsprocessen och bestämmelser

  3. En verktygsback för arkitekter

  4. Exempel

Omfattning:  ca 25h eget arbete

Tid:   Genomförs som studier i egen takt

Målgrupp:    Fackmän eller studerande inom byggnads- och husteknikområdet.

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform

Pris: Gratis

Bedömning: Godkänd / Underkänd

Betyg: Utges på anhållan

Lärare: Leif Östman (Novia), Raine Vihelmaa (Lamk) Mari Kujala (Samk)

Status: Kursen är inte öppen för tillfället