Nära-nollenergibyggande

Utbildningens syfte är att uppdatera byggfackmäns kunskaper om energianvändning i byggnader.

I utbildningen fördjupar man sig i hur man kan påverka energianvändning med hjälp av arkitektoniska, konstruktiva och hustekniska lösningar. Dessutom bekantar man sig med olika energiberäkningar och till buds stående programvara. I utbildningen ingår också livscykeltänkande gällande energianvändning i byggnader och i deras underhåll. Innehållet i kursen byggs upp utgående från examensgivande utbildning vid LAMK, TAMK, OAMK, Novia, SAMK och Arcada.

Kurs är gratis och öppen för alla intresserade. Den kan avläggas i valfri omfattning och enligt vad man är intresserad av. Materialet ska också kunna användas i olika former i yrkeshögskolornas egen undervisning.

En MOOC-pilot för Nära-0-energibyggande testas under tiden 31.8.2015-31.7.2018 med finansiering från Europeiska socialfonden inom ramen för Ny öppen energi –projektet. Norra Österbottens NTM-central har beviljat stöd för projektet.

Läs mera om projektet på: uusiavoinenergia.fi

Kontaktuppgifter:
Eero Kulmala, Tammerfors yrkeshögskola,
eero.kulmala@tamk.fi

Anmäl dig till Nära-0-energibyggandeskolning. Inloggningsrättigheter sänds via e-post till dem som anmält sig till kursen.

 

Beskrivning av kursdel: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om energieffektivitet i byggnader
Mål: Studerande har insikt i de mest centrala faktorer som påverkar energianvändning och -förbrukning i byggnader
Innehåll: Energiförbrukning och -distribution i byggnader. Energianvändning i olika typer av byggnader. Energiformer och köpt energi. Energieffektivitetskraven och deras utveckling. Gränsvärden som definition på energiförbrukning (energibalans)
Kursdelens omfattning: 6-8 h
Tid: 12.09.2016 - 31.05.2017, genomförs som studier i egen takt
Målgrupp: Studerande eller fackmän inom byggnads- och husteknikområdet.
Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu
Virtuell andel: 100%
Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet
Pris: Gratis
Bedömning: Godkänd/Underkänd
Betyg: Utges på anhållan
Lärare: Eero Kulmala, TAMK (ansvarig lärare), Jarmo Lipsanen, Arcada och Leif Östman, Novia.

Beskrivning: Energiberäkningar i byggnader
Mål: Studenten känner till principerna av energiberäkningar och elementen som påverkar dem. Studenterna bekantar sig med energiberäningar med olika modellverktyg och omfamnar storleksordningar i energiberäkningar.
Innehåll:
Omfattning:
Tidpunkt: 16.12.2016, genomförs som studier i egen takt
Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu
Andel nätarbete: 100%
Undervisningsspråk: svenska
Kursmaterial:  Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet
Avgift: gratis
Bedömning: Godkänd/Underkänd
Betyg: Utges på anhållan
Lärare: Jarmo Lipsanen, Arcada, Leif Östman, Novia och Eero Kulmala, TAMK (ansvarig lärare).
Mer information: På projektens webbsida, eller skicka e-post till miia.tormanen@tamk.fi
Anmälan: Anmäl dig till kursen här

Innehåll: Krav gällande energieffektivitet i byggnader. E-tal, energiformsfaktorer och deras betydelse. Kommande ändringar och nära-nollenergibyggande. 
Mål: Målet för modulen är att studerande lär sig grunderna om energieffektivitet i byggnader, tillhörande begrepp och utvecklingen av krav på energieffektivitet.
Omfattning: 1 sp
Tidpunkt: Avläggs i egen takt, kursen öppnas senare
Målgrupp: Fackmän och studerande i byggbranschen
Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu och Novia
Andel nätarbete: 100%
Undervisningsspråk: svenska
Kursmaterial: Finns på lärplattform
Avgift: Gratis
Prestationer: godkänd / underkänd
Betyg:  utges på begäran för godkänd prestation
Lärare: Leif Östman, leif.ostman@novia.fi
Mer information:projektets webbsida eller skicka e-post till leif.ostman@novia.fi