SeGaBu - Serious Games Platform for Business and Education

Mr SeGaBu:lla on asiaa

Käytä hyväksesi ainutkertainen tilaisuus ja osallistu hyötypeliaiheisille verkkokursseille!
Kolme itseopiskeluun ja yhdessä oppimiseen perustuvaa kurssia on veloituksetta tarjolla 29.5. - 31.8.2017. 


SeGaBu-miehellä on asiaa

Aiempaa kokemusta hyötypeleistä ei tarvita. Innostusta kylläkin!
Lisätiedot ja kursseille liittyminen tämän sivun alareunassa.

SeGaBu-hankkeessa tuotetaan 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus uutta ja innovatiivista hyötypelialan koulutusta verkko-opintoina. 

Online studies related to serious gaming and gamification are being created 
in the ESF funded SeGaBu project. 
Three free pilot courses are running from 29 May to 31 August 2017, and you are invited to hop on 
and join them! Check the details below.
Description: Get familiar with the concept and the development process of serious games and gamification. Learn to act in the product owner's role in a serious games development project. Learn a variety of innovation methods for developing your game ideas. Learn to understand the technological perspective behind gamified solutions.

Format: Independent studies fully online. Study at own pace.
Language:  English
Course available: From 29 May until 15 August 2017

Extent of studies:    5 ects
Certificate:    If you pass the required online assignments and tests, Kajaani UAS can award you a certificate of participation.
Rights:    Copyright by Kajaani university of applied sciences, (kamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.
Requirements:    Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to play and test different digital games. Readiness to write short logical reviews and articles on themes related to games.
Cost:    Free
Delivery mode:    Online
Quality assurance:    Complies with Kajaani UAS quality assurance
Massiveness:   No
Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course.
Provider:    Kajaani university of applied sciences, kamk.fi
Contact:    Tanja Korhonen, tanja.korhonen@kamk.fi or Teija Ravelin, teija.ravelin@kamk.fi
Enrollment:   No enrollment in advance needed. From 29 May 2017  (but no earlier) you will be able to join the course with the course key "gamification2017". Registration on the Digma.fi learning platform is also required.Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitä hyötypelit ovat ja ymmärtää hyötypelien merkityksen omalla alallaan. Opiskelija tuntee pelien kehitysprosessin ja osaa toimia tuotteen omistajan roolissa hyötypelin kehitysprojektissa. Opiskelija ymmärtää teknologianäkökulman ja tietää erilaisia innovointi- ja ideointimenetelmiä sekä osaa hyödyntää valitsemaansa menetelmää peli-ideoinnissa. Opiskelija osaa selvittää omaan peli-ideaansa liittyvää tutkimus- ja markkinatietoa.

Sisältö:

 1. Mitä pelit ovat? Miksi pelata?
 2. Viihdepelit, pelillisyys, hyötypelit
 3. Teknologian hyödyntäminen
 4. Pelityypit ja -genret sekä pelien arviointi
 5. Pelinkehitysprosessi
 6. Pelisuunnittelu ja -mekaniikat
 7. Tuotteen omistajana toimiminen / tilaajan rooli

Osio oman kiinnostuksen mukaisesta aihealueesta esim. terveyspelit, liikuntapelit, simulaattorit, oppimispelit:

 1. Pelien tavoitteet (motivointi, asenteet)
 2. Hyötypelityypit
 3. Peli-ideointi
 4. Esiselvitystyö

Suoritustapa: Itseopiskelu sekä vertaisoppiminen opiskelijatovereiden kanssa. Kurssilla ei ole aktiivista opettajaa eikä tutoria.  
Ajankohta: Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin 29.5. - 31.8.2017.

Opintojen laajuus:    5 op
Todistus:   Opintojakson hyväksytysti suorittaneet ja ESR-aloitus- ja lopetuslomakkeet vaaditusti täyttäneet osallistujat saavat pyytämällä maksuttoman osallistumistodistuksen, jonka antaa Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Hinta:    Ilmainen
Kurssin tyyppi:    Verkkokurssi
Laadunvarmistus:    KAMKin laadunvarmistus
Vastuuorganisaatio:    Kajaanin ammattikorkeakoulu, kamk.fi
Yhteyshenkilö:    Tanja Korhonen, tanja.korhonen@kamk.fi
Kirjautuminen kurssille:   Luo itsellesi käyttäjätili Digma.fi-oppimisalustalle, jollei sinulla sitä vielä ole. Kirjaudu sisään Digmaan. Opintojaksolle voit liittyä kurssiavaimella, 'Segabu2017'. 

Description: Design your own serious game. Get familiar with the game design process and the work of a game designer. Learn how the game design documents are created and used to support the game development. Understand the concept of gamification and learn the steps to design gamification for a specific purpose.

Format: Independent studies fully online.

Language: English

Course available: From 29 May until 31 August 2017

Extent of studies: 5 ects

Certificate: When you pass the required online assignments and tests, SeGaBu project can award you a certificate of participation.

Rights: Copyright by Oulu University of Applied Sciences, (oamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.

Requirements: Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to write short assignments according to schedule in English based on the materials and discussions in the course. 

Cost: Free 

Delivery mode: Online 

Quality assurance: Complies with Oulu UAS quality assurance 

Massiveness: No

Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course. 

Provider: Oulu University of Applied Sciences, oamk.fi 

Contact:  Liisa Auer, liisa.auer@oamk.fi or Pekka Ojala, pekka.ojala@oamk.fi or Tuula Ijäs, tuula.ijas@oamk.fi 

Enrollment: The course was going on in the summer 2017. The course is closed now.  

Description: Get familiar with different aspects of serious games business. Learn different kind of monetization and funding possibilities for serious games. Find out the distribution channels for serious games. Understand the process to design and implement a serious game.

Format: Independent studies fully online.

Language: English

Course available: From 29 May until 31 August 2017

Extent of studies: 5 ects

Certificate: When you pass the required online assignments and tests, SeGaBu project can award you a certificate of participation.

Rights: Copyright by Oulu University of Applied Sciences, (oamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.

Requirements: Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to write short assignments according to schedule in English based on the materials and discussions in the course. 

Cost: Free 

Delivery mode: Online 

Quality assurance: Complies with Oulu UAS quality assurance 

Massiveness: No

Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course. 

Provider: Oulu University of Applied Sciences, oamk.fi 

Contact:  Liisa Auer, liisa.auer@oamk.fi or Pekka Ojala, pekka.ojala@oamk.fi or Tuula Ijäs, tuula.ijas@oamk.fi 

Enrollment: The course was going on in the summer 2017. The course is closed now.