SeGaBu - Serious Games Platform for Business and Education

In this Serious Games gategory you will find the online learning material and pilot courses implemented in the SeGaBu project

During SeGaBu project new, gamified and innovative online studies worth 30 cr will be produced.  
The online material and the courses will be accomplished during years 2016 - 2017. The material will be available in English.

Serious Games -kategoriasta löydät SeGaBu-hankkeessa toteutettavat koulutusmateriaalit.
Hankkeessa tuotetaan 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus uutta ja innovatiivista hyötypelialan koulutusta verkko-opintoina. 
Verkkomateriaali ja pilottikurssit valmistuvat vuosien 2016 - 2017 aikana. Koulutusmateriaali toteutetaan englannin kielellä.