SeGaBu - Serious Games Platform for Business and Education


SeGaBu-hyötypelipaja

Hyötypelipaja Oulussa

SeGaBu-hanke järjestää hyötypelipajan.

Aika: torstai 7.12.2017 klo 12:00 - 15:00

Paikka: Oamk:n Teuvo Pakkalan kadun kampus, Teuvo Pakkalan katu 19, Oulu.

Työpajaan otetaan enintään 30 osallistujaa.
Ilmoittaudu tilaisuuteen lomakkeella viimeistään 30.11.2017


SeGaBu:n pilottikurssit

Käytä hyväksesi ainutkertainen tilaisuus ja osallistu hyötypeliaiheisille verkkokursseille. Itseopiskeluun ja yhdessä oppimiseen perustuvia kursseja on ollut jo reilusti tarjolla vuosina 2016-2017, ja lisää tulee!


Segabu-pilottikurssit kuva


Aiempaa kokemusta hyötypeleistä ei tarvita. Innostusta kylläkin!
Lisätiedot ja kursseille liittyminen ovat tämän sivun alareunassa. Tarkkaile tilannetta!

SeGaBu-hankkeessa tuotetaan uutta ja innovatiivista hyötypelialan koulutusta verkko-opintoina. 

Serious Games and Business course is up and running again from 1 Nov until 31 Dec 2017! 
You can join the course for free. You can check out the enrollment status of the courses below. Online courses in this section are related to serious gaming and gamification,
and they have been created in the ESF-funded SeGaBu project
during years 2016 and 2017.


Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitä hyötypelit ovat ja ymmärtää hyötypelien merkityksen omalla alallaan. Opiskelija tuntee pelien kehitysprosessin ja osaa toimia tuotteen omistajan roolissa hyötypelin kehitysprojektissa. Opiskelija ymmärtää teknologianäkökulman ja tietää erilaisia innovointi- ja ideointimenetelmiä sekä osaa hyödyntää valitsemaansa menetelmää peli-ideoinnissa. Opiskelija osaa selvittää omaan peli-ideaansa liittyvää tutkimus- ja markkinatietoa.

Sisältö:

 1. Mitä pelit ovat? Miksi pelata?
 2. Viihdepelit, pelillisyys, hyötypelit
 3. Teknologian hyödyntäminen
 4. Pelityypit ja -genret sekä pelien arviointi
 5. Pelinkehitysprosessi
 6. Pelisuunnittelu ja -mekaniikat
 7. Tuotteen omistajana toimiminen / tilaajan rooli

Osio oman kiinnostuksen mukaisesta aihealueesta esim. terveyspelit, liikuntapelit, simulaattorit, oppimispelit:

 1. Pelien tavoitteet (motivointi, asenteet)
 2. Hyötypelityypit
 3. Peli-ideointi
 4. Esiselvitystyö

Suoritustapa: Itseopiskelu sekä vertaisoppiminen opiskelijatovereiden kanssa. Kurssilla ei ole aktiivista opettajaa eikä tutoria.  
Ajankohta: Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin 29.5. - 31.8.2017.

Opintojen laajuus:    5 op
Todistus:   Opintojakson hyväksytysti suorittaneet ja ESR-aloitus- ja lopetuslomakkeet vaaditusti täyttäneet osallistujat saavat pyytämällä maksuttoman osallistumistodistuksen, jonka antaa Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Hinta:    Ilmainen
Kurssin tyyppi:    Verkkokurssi
Laadunvarmistus:    KAMKin laadunvarmistus
Vastuuorganisaatio:    Kajaanin ammattikorkeakoulu, kamk.fi
Yhteyshenkilö:    Tanja Korhonen, tanja.korhonen@kamk.fi
Kirjautuminen kurssille:   Kirjautuminen tälle kurssille on päättynyt.Description: Get familiar with the concept and the development process of serious games and gamification. Learn to act in the product owner's role in a serious games development project. Learn a variety of innovation methods for developing your game ideas. Learn to understand the technological perspective behind gamified solutions.

Format: Independent studies fully online. Study at own pace.
Language:  English
Course available: From 29 May until 15 August 2017

Extent of studies:    5 ects
Certificate:    If you pass the required online assignments and tests, Kajaani UAS can award you a certificate of participation.
Rights:    Copyright by Kajaani university of applied sciences, (kamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.
Requirements:    Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to play and test different digital games. Readiness to write short logical reviews and articles on themes related to games.
Cost:    Free
Delivery mode:    Online
Quality assurance:    Complies with Kajaani UAS quality assurance
Massiveness:   No
Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course.
Provider:    Kajaani university of applied sciences, kamk.fi
Contact:    Tanja Korhonen, tanja.korhonen@kamk.fi or Teija Ravelin, teija.ravelin@kamk.fi
Enrollment:   Enrollment has ended.The course was going on in the summer 2017. The course is closed now.

Description: Design your own serious game. Get familiar with the game design process and the work of a game designer. Learn how the game design documents are created and used to support the game development. Understand the concept of gamification and learn the steps to design gamification for a specific purpose.

Provider: Oulu University of Applied Sciences, oamk.fi 

Contact:  Liisa Auer, liisa.auer@oamk.fi or Pekka Ojala, pekka.ojala@oamk.fi or Tuula Ijäs, tuula.ijas@oamk.fi 

Enrollment: The Enrollment has ended.

Course available: From November 1st until December 31st 2017

Description: Get familiar with different aspects of serious games business. Learn different kind of monetization and funding possibilities for serious games. Find out the distribution channels for serious games. Understand the process to design and implement a serious game.

Format: Independent studies fully online.

Language: English

Extent of studies: 5 ects

Certificate: When you pass the required online assignments and tests, SeGaBu project can award you a certificate of participation.

Rights: Copyright by Oulu University of Applied Sciences, (oamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.

Requirements: Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to write short assignments according to schedule in English based on the materials and discussions in the course. 

Cost: Free 

Delivery mode: Online 

Quality assurance: Complies with Oulu UAS quality assurance 

Massiveness: No

Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course. 

Provider: Oulu University of Applied Sciences, oamk.fi 

Contact:  Liisa Auer, liisa.auer@oamk.fi or Pekka Ojala, pekka.ojala@oamk.fi  

Enrollment: Create a user account or use your home university credentials (HAKA login), see advice. The enrollment is possible after November 1st 2017. The course requires an enrollment key that is Business2017.

Description: Online course material produced in SeGaBu project

Format: Independent studies fully online.

Language: English

Course available:

Extent of studies: 5 ects

Certificate: When you pass the required online assignments and tests, Kajaani UAS can award you a certificate of participation.

Rights: Copyright by Kajaani University of Applied Sciences, (kamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.

Requirements: Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to write short assignments according to schedule in English based on the materials and discussions in the course. 

Cost: Free 

Delivery mode: Online 

Quality assurance: Complies with Kajaani UAS quality assurance 

Massiveness: No

Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course. 

Provider: Kajaani University of Applied Sciences, kamk.fi 

Instructors and contact:  Heli Tolonen, heli.tolonen@kamk.fi; Kyösti Koskela, kyosti.koskela@kamk.fi; Tanja Korhonen, tanja.korhonen@kamk.fi

Enrollment: