Kurssin esittelySisältö: Maahanmuuttajien koulutuspolut ovat usein pitkiä ja epätarkoituksenmukaisia. Ammatillisen ja siihen valmentavan koulutuksen opettajien on tunnistettava polkujen kipukohdat ja kyettävä ohjauksella sujuvoittamaan siirtymiä tutkintokoulutukseen ja työelämään. Koulutus lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan koulutuspolun nivelvaiheissa ja opiskelupolun haastavissa tilanteissa.

Kuvaus: Viidestä moduulista koostuva verkko-opintokokonaisuus. Moduulit voi suorittaa kaikki tai vain osan niistä. 

Muoto: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. 

Kieli:  Suomi

Kurssi auki: 5.10.2017 - 31.1.2018

Opintojen laajuus:    1 - 5 op (1 op / moduuli)

Todistus:   Voit pyytää kurssitodistuksen suorittamistasi opintomoduuleista. Todistuksen myöntää TAMK.

Arviointi: hyväksytty/hylätty moduulikohtaisesti

Oikeudet koulutusmateriaaliin:    TAMK, JAMK, HAMK, Haaga-Helia, Oamk. Kurssimateriaali on Creative Commons -lisensoitu.

Vaatimukset:   Internetin käyttötaidot, intenet-yhteys ja mielellään myös kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja varten.

Hinta:    Ilmainen

Toteutustapa:    Verkko-opinnot itseohjautuvasti omaan tahtiin. Kurssilla ei ole aktiivisia ohjaajia eikä teknistä tukea. Joissakin tehtävissä on käytössä opiskelijoiden väliset vertaispalautteet ja arvioinnit.

Laadunvarmistus:    Noudattaa Tamkin, Jamkin, Hamkin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttajat:    TAMK, JAMK, HAMK, Haaga-Helia, Oamk

Yhteyshenkilö:    Marja Keränen, marja.keranen@tamk.fi

Ilmoittautumiset:   Ilmoittautumislomakkella. Ilmoittautuminen päättyy 6.10.2017.  Etusijalla ovat maahanmuuttajia kouluttavat ammatilliset opettajat, kouluttajat ja opinto-ohjaajat. Mukaan mahtuu 60 osallistujaa.