Tämä on avoin kurssimateriaali

Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa (Makopo) -koulutuksen aineisto on keskeisin osin käytettävissäsi täällä ilman kirjautumista. 

Sisällöt ruudukkona

Suoritus: Tämän materiaalin opiskelusta ei saa todistusta eikä osaamismerkkiä. 

Kuvaus: Maahanmuuttajien koulutuspolut ovat usein pitkiä ja epätarkoituksenmukaisia. Ammatillisen ja siihen valmentavan koulutuksen opettajien on tunnistettava polkujen kipukohdat ja kyettävä ohjauksella sujuvoittamaan siirtymiä tutkintokoulutukseen ja työelämään. Koulutusmateriaali lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan koulutuspolun nivelvaiheissa ja opiskelupolun haastavissa tilanteissa.

Toteuttajat:   TAMK, HAMK, JAMK, OAMK ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulujen ammatilliset opettajakoulutuksen yksiköt.

Kohde: Opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa tietämystä ja osaamista maahanmuttajien kotouttamisen ja koulutuksen perusteista.

Sisältö: Maahanmuuttajien koulutuspolut ovat usein pitkiä ja epätarkoituksenmukaisia. Kurssi lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan koulutuspolun nivelvaiheissa ja opiskelupolun haastavissa tilanteissa sekä kotouttamisesta.

Kuvaus: Viidestä moduulista koostuva verkko-opintokokonaisuus.

Muoto: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. Oppimistehtävät tarkistetaan elokuussa.

Kieli:  Suomi

Kurssi auki: 28.5.- 15.8.2020

Opintojen laajuus:  5 op

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Oikeudet koulutusmateriaaliin:  TAMK. Suurin osa kurssimateriaalista on Creative Commons -lisensoitu.

Vaatimukset:  Internetin käyttötaidot, intenet-yhteys

Toteutustapa:   Verkko-opinnot itseohjautuvasti omaan tahtiin. Kurssilla ei ole aktiivisia ohjaajia eikä teknistä tukea. Joissakin tehtävissä on käytössä opiskelijoiden väliset vertaispalautteet ja arvioinnit.

Laadunvarmistus:   Noudattaa TAMKin laadunvarmistuskriteereitä. 

Name of the course in English: Supporting the immigrants education pathway in vocational education

Toteuttaja:   TAMK, ammatillinen opettajankoulutus

Yhteyshenkilö:  Kosti Nivalainen, kosti.nivalainen@tuni.fi

Kohde: TAMKin ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijat

Sisältö: Maahanmuuttajien koulutuspolut ovat usein pitkiä ja epätarkoituksenmukaisia. Ammatillisen ja siihen valmentavan koulutuksen opettajien on tunnistettava polkujen kipukohdat ja kyettävä ohjauksella sujuvoittamaan siirtymiä tutkintokoulutukseen ja työelämään. Koulutus lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan koulutuspolun nivelvaiheissa ja opiskelupolun haastavissa tilanteissa.

Kuvaus: Viidestä moduulista koostuva verkko-opintokokonaisuus. Moduulit voi suorittaa kaikki tai vain osan niistä. 

Muoto: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin.

Kieli:  Suomi

Kurssi auki: 2019

Opintojen laajuus:  1 - 5 op (1 op / moduuli)

Arviointi: hyväksytty/hylätty moduulikohtaisesti

Oikeudet koulutusmateriaaliin:  TAMK. Suurin osa kurssimateriaalista on Creative Commons -lisensoitu.

Vaatimukset:  Internetin käyttötaidot, intenet-yhteys j

Hinta:   Ilmainen

Toteutustapa:   Verkko-opinnot itseohjautuvasti omaan tahtiin. Kurssilla ei ole aktiivisia ohjaajia eikä teknistä tukea. Joissakin tehtävissä on käytössä opiskelijoiden väliset vertaispalautteet ja arvioinnit.

Laadunvarmistus:   Noudattaa TAMKin laadunvarmistuskriteereitä. 

Name of the course in English: Supporting the immigrants education pathway in vocational education

Toteuttaja:   TAMK, ammatillinen opettajankoulutus

Yhteyshenkilö:  Kosti Nivalainen, kosti.nivalainen@tuni.fi