Online courses created during the SeGaBu project


Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitä hyötypelit ovat ja ymmärtää hyötypelien merkityksen omalla alallaan. Opiskelija tuntee pelien kehitysprosessin ja osaa toimia tuotteen omistajan roolissa hyötypelin kehitysprojektissa. Opiskelija ymmärtää teknologianäkökulman ja tietää erilaisia innovointi- ja ideointimenetelmiä sekä osaa hyödyntää valitsemaansa menetelmää peli-ideoinnissa. Opiskelija osaa selvittää omaan peli-ideaansa liittyvää tutkimus- ja markkinatietoa.

Sisältö:

 1. Mitä pelit ovat? Miksi pelata?
 2. Viihdepelit, pelillisyys, hyötypelit
 3. Teknologian hyödyntäminen
 4. Pelityypit ja -genret sekä pelien arviointi
 5. Pelinkehitysprosessi
 6. Pelisuunnittelu ja -mekaniikat
 7. Tuotteen omistajana toimiminen / tilaajan rooli

Osio oman kiinnostuksen mukaisesta aihealueesta esim. terveyspelit, liikuntapelit, simulaattorit, oppimispelit:

 1. Pelien tavoitteet (motivointi, asenteet)
 2. Hyötypelityypit
 3. Peli-ideointi
 4. Esiselvitystyö

Suoritustapa: Itseopiskelu sekä vertaisoppiminen opiskelijatovereiden kanssa. Kurssilla ei ole aktiivista opettajaa eikä tutoria. Summersemester.fi/KAMK kautta tulevat opiskelijat voivat kirjautua Haka-tunnuksilla (yläreunasta) ja muiden tulee luoda ensin Digma-tunnus. 

Ajankohta: Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin 1.6.-31.8.2018

Opintojen laajuus:    5 op

Todistus:   Opintojakson hyväksytysti suorittaneet saavat pyytämällä osallistumistodistuksen, jonka antaa Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Hinta:   maksuton summersemester.fi kautta suorittaville ja muille avoimen ammattikorkeakoulun maksu (www.aikopa.fi )

Kurssin tyyppi:    Verkkokurssi

Laadunvarmistus:    KAMKin laadunvarmistus

Vastuuorganisaatio:    Kajaanin ammattikorkeakoulu, kamk.fi

Yhteyshenkilö:    Tanja Korhonen, tanja.korhonen@kamk.fi

Tila: Kurssi on päättynyt
Description: This game testing course concentrates on testing methods used for finding flaws in your game products. It introduces most common testing methods, but mostly concentrates on those methods used in this game testing. This course is very hands-on, so to pass it you need to perform 8 different game testing sessions. 

Format: Independent studies fully online.

Language: English

Extent of studies: 5 ects

Certificate: When you pass the required online assignments and tests, Kajaani UAS can award you a certificate of participation.

Rights: Copyright by Kajaani University of Applied Sciences, (kamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.

Requirements: Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to write short assignments according to schedule in English based on the materials and discussions in the course. 

Cost: Free 

Delivery mode: Online 

Quality assurance: Complies with Kajaani UAS quality assurance 

Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course. 

Provider: Kajaani University of Applied Sciences, kamk.fi 

Instructors and contact:  Heli Tolonen, heli.tolonen@kamk.fi; Kyösti Koskela, kyosti.koskela@kamk.fi; Tanja Korhonen, tanja.korhonen@kamk.fi

Enrollment: Not open for enrollment at the moment

Course status: Inactive

Description: Get familiar with different aspects of serious games business. Learn different kind of monetization and funding possibilities for serious games. Find out the distribution channels for serious games. Understand the process to design and implement a serious game.

Format: Independent studies fully online.

Language: English

Extent of studies: 5 ects

Certificate: When you pass the required online assignments and tests, SeGaBu project can award you a certificate of participation.

Rights: Copyright by Oulu University of Applied Sciences, (oamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.

Requirements: Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to write short assignments according to schedule in English based on the materials and discussions in the course. 

Cost: Free 

Delivery mode: Online 

Quality assurance: Complies with Oulu UAS quality assurance

Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course. 

Provider: Oulu University of Applied Sciences, oamk.fi 

Contact:  Liisa Auer, liisa.auer@oamk.fi or Pekka Ojala, pekka.ojala@oamk.fi  

Enrollment: Enrollment has ended

Course status: Inactive


Description: Get familiar with the concept and the development process of serious games and gamification. Learn to act in the product owner's role in a serious games development project. Learn a variety of innovation methods for developing your game ideas. Learn to understand the technological perspective behind gamified solutions.

Format: Independent studies fully online. Study at own pace. Summersemester.fi/KAMK students can register with their own Haka account and given course key. Others need to register as Digma users.

Language:  English

Course available: 1.6.-31.8.2018

Extent of studies:    5 ects

Certificate:    If you pass the required online assignments and tests, Kajaani UAS can award you a certificate of participation. 

Rights:    Copyright by Kajaani university of applied sciences, (kamk.fi). Most of the course material licenced by Creative Commons.

Requirements:    Basic internet end-user skills and technical facilities. Readiness to play and test different digital games. Readiness to write short logical reviews and articles on themes related to games.

Cost:    Free through summersemester.fi OR normal open university fee for other students (www.aikopa.fi )

Delivery mode:  Online 100%

Quality assurance:    Complies with Kajaani UAS quality assurance

Course experience: Independent studies and interaction with fellow students. No active teachers or tutors available during the course. 

Provider:    Kajaani university of applied sciences, kamk.fi

Contact:    Tanja Korhonen, tanja.korhonen@kamk.fi 

Status:  Course has ended

Description: Design your own serious game. Get familiar with the game design process and the work of a game designer. Learn how the game design documents are created and used to support the game development. Understand the concept of gamification and learn the steps to design gamification for a specific purpose.

Provider: Oulu University of Applied Sciences, oamk.fi 

Contact:  Liisa Auer, liisa.auer@oamk.fi or Pekka Ojala, pekka.ojala@oamk.fi or Tuula Ijäs, tuula.ijas@oamk.fi 

Enrollment: Enrollment has ended

Course status: Inactive

Provider: University of Oulu

Instructor: Eeva Leinonen, eeva.leinonen@oulu.fi

Course status: Inactive