POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmaPOMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorien ja esimiesten johtamisosaamista. 

Osaavalla johtamisella tuetaan ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjien toiminnan laadun kehittämistä.

Koulutusohjelman laajuus on 15 opintopistettä. Voit suorittaa joko koko koulutusohjelman tai yksittäisiä kursseja. POMOKO-hankkeen aikana kurssit ovat maksuttomia. 

Ensimmäiset kurssit aukeavat syksyllä 2018. 

Ilmoittautuminen lomakkeella, joka löytyy kunkin kurssin kuvauksesta.