POMOKO-logo

POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma

POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma vahvistaa opetustoimen johtamisosaamista. Osaavalla johtamisella tuetaan ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjien toiminnan laadun kehittämistä.

Koulutus on päättynyt. Koulutuksia toteutettiin syyskuusta 2018 vuoden 2019 loppuun. Koulutusohjelman laajuus oli 15 opintopistettä. Osallistujien oli mahdollista suorittaa joko koko koulutusohjelma tai yksittäisiä koulutusosioita. Koulutus toteutettiin Opetushallituksen opetustoimen maksuttomana henkilöstökoulutuksena. 

Täydennyskoulutusohjelma 2018-2019 suunnattiin ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtoreille ja esimiehille.  Osa koulutusosioista soveltui myös muissa opetustoimen vastuutehtävissä toimiville. Täydennyskoulutusohjelman toteuttivat yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Oamk ja TAMK sekä Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta. 

Opintoihin osallistuneet pääsevät katselemaan kurssitoteutuksia vuoden 2020 loppuun saakka.

Uusi koulutuskokonaisuus POMOKO 2 uusituin sisällöin toteutetaan vuosina 2020 - 2022. 
Ensimmäiset ilmoittautumiset aukeavat vuoden 2020 alkupuoliskolla. Tarkkaile tilannetta!