EU flagglogo och Hävkraft-logo


Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om olika alternativa energikällor och energilagring.

Mål: Studerande känner till de mest centrala aspekterna gällande alternative energikällor för fastigheter. Dessutom att man insett att det kommer att ske förändringar i framtiden som påverkar byggandet.

Innehåll: Solceller, solfångare, ackumulatorteknik och värmepumpar.

Kursdelens omfattning: 25 h

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Betyg: För tillfället kan man inte få ett kunskapsmärke eller ett betyg för avlagd prestation.

Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning: Kursen innehåller videofilmer, inlärningsuppgifter samt repetitionsfrågor. Studierna handlar om solstrålning, den fotoelektriska effekten, solcellstyper, anordningar som följer solen, koncentrerande teknik, offgrid- och ongrid system, komponenter i solelsystem, orientering, skuggning och integrering av solceller i byggnader.

Innehåll: 

 1. Solens strålning och den fotoelektriska effekten
 2. Solcellsteknik
 3. PV-system och deras komponenter
 4. System, orientering & skuggor
 5. Off-grid -inlärningsuppgift
 6. Integrering av solceller i byggnader
 7. Solföljare och stora system

Kursdelens omfattning: 20 h

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Betyg: För tillfället kan man inte få ett kunskapsmärke eller ett betyg för avlagd prestation.


Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Inlärningsmål: I det här avsnittet fördjupar den studerande sin kunskap om olika faktorers inverkan på planeringen och designen av solcellssystem. Vi reder ut faktorer som rör planläggning och tillståndsprocesser med utgångspunkt i utnyttjandet av solenergi samt uppskattning av systemens produktion och systemkostnaderna. Den studerande gör en beräkning av investeringskostnaderna för solcellssystem och solcellssystems ekonomiska lönsamhet i Finland.

Tid: Studera i egen takt.

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Betyg: För tillfället kan man tyvärr inte få ett märke eller ett betyg för avlagd prestation.Det här är en självstudiekurs. Logga in till DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen. Kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning: Kursen innehåller filmer och inlärningsuppgifter. I avsnittet behandlas olika solvärmetekniker, systemets komponenter och funktion, system för hus i storleksklassen egnahemshus, stora system och principerna för utnyttjande av den producerade energin.

Kunskapsmål: Den studerande förstår grundprincipen för hur ett solvärmesystem fungerar och kan identifiera de centrala komponenterna i systemen samt deras betydelse som en del av systemet. Den studerande informerar sig om olika typer av system och deras användningsmöjligheter i olika miljöer.  Den studerande känner till hur olika typer av solfångare inverkar på systemets produktion och utnyttjandet av den erhållna energin på det generella planet.

Innehåll: 

 1. Grunderna inom solvärme
 2. Solvärmesystem och deras komponenter
 3. System för hus i storleksklassen egnahemshus och deras kopplingar
 4. Stora system  

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform

Betyg: För tillfället kan man inte få ett kunskapsmärke eller ett betyg för avlagd prestation.

Studietid: Studera i egen takt.

Kursen bioenergi

Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Innehåll:

 • Biomassors sammansättning och egenskaper
 • Vedbränslets fukthalt och dess bestämning
 • Vedbränlets värmevärde
 • Flisens energiinnehåll

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform

Betyg: För tillfället kan man inte få ett kunskapsmärke eller ett betyg för avlagd prestation.

Tid: Studera i egen takt. 

vindkraftverk

Det här är en självstudiekurs. Logga in till DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen. Kursen har ingen instruktör eller lärare.

Lärandemål: Du får grundinsikter i vindkraften och dess situation i Finland. Efter avlagd kurs känner du till vindkraftproduktionens tekniska grunder, förstår vindkraftens centrala nyckeltal och kan identifiera kostnadsfaktorer för vindkraftproduktion och miljöaspekter såväl ur den enskilda investerarens som samhällets synvinkel.

Innehåll:

 1. Grunderna i vindkraftsteknik
 2. Industriell och småskalig vindkraft
 3. Vindkraftens miljöpåverkan
 4. Vindkraftens kostnader
 5. Uppgift
 6. Tilläggsmaterial

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform

Betyg: För tillfället kan man inte erhålla ett kunskapsmärke eller ett betyg för kursen.

Studietid: Studera i egen takt.

Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om olika alternativa energikällor och energilagring.

Mål: Studerande känner till de mest centrala aspekterna gällande alternative energikällor för fastigheter. Dessutom att man insett att det kommer att ske förändringar i framtiden som påverkar byggandet.

Innehåll: Solceller, solfångare, ackumulatorteknik och värmepumpar.

Kursdelens omfattning: 25 h

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Betyg: Man kan inte få ett märke eller ett betyg för avlagd prestation.

Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om byggfysik och byggdelar

Mål: Studerande har insikt i de mest centrala faktorer som påverkar U-värde, täthet och byggfysik.

Innehåll: Byggfysik, täthet, mögeltillväxt, U-värde och köldbryggor

Kursdelens omfattning: 6-8 h

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Bedömning: Godkänd/Underkänd

Betyg: Man kan inte få ett kunskapsmärke eller ett betyg av kursen.Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om energieffektivitet i byggnader.

Mål: Studerande har insikt i de mest centrala faktorer som påverkar energianvändning och -förbrukning i byggnader.

Innehåll: Energiförbrukning och -distribution i byggnader. Energianvändning i olika typer av byggnader. Energiformer och köpt energi. Energieffektivitetskraven och deras utveckling. Gränsvärden som definition på energiförbrukning (energibalans).

Kursdelens omfattning: 6-8 h

Tid: Studera i egen takt.

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Betyg: Man kan inte få ett märke eller ett betyg för avlagd prestation.