Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om olika alternativa energikällor och energilagring.

Mål: Studerande känner till de mest centrala aspekterna gällande alternative energikällor för fastigheter. Dessutom att man insett att det kommer att ske förändringar i framtiden som påverkar byggandet.

Innehåll: Solceller, solfångare, ackumulatorteknik och värmepumpar.

Kursdelens omfattning: 25 h

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Betyg: För tillfället kan man inte få ett kunskapsmärke eller ett betyg för avlagd prestation.

Status: Kursen är öppen till slutet av 2021.

Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om olika alternativa energikällor och energilagring.

Mål: Studerande känner till de mest centrala aspekterna gällande alternative energikällor för fastigheter. Dessutom att man insett att det kommer att ske förändringar i framtiden som påverkar byggandet.

Innehåll: Solceller, solfångare, ackumulatorteknik och värmepumpar.

Kursdelens omfattning: 25 h

Tid: Kursen är öppen till slutet av 2021.

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Betyg: För tillfället kan man inte få ett märke eller ett betyg för avlagd prestation.
Det här är en självstudiekurs. Logga in på DIGMA. Om du inte använder HAKA inloggning, kan du registrera dig, och skapa ett avändarkonto för dig själv. Material och uppgifter hittar du på lärplattformen, men kursen har ingen instruktör eller lärare.

Beskrivning av kursen: Introduktion, vars mål är att presentera bakgrund och basinformation om energieffektivitet i byggnader.

Mål: Studerande har insikt i de mest centrala faktorer som påverkar energianvändning och -förbrukning i byggnader.

Innehåll: Energiförbrukning och -distribution i byggnader. Energianvändning i olika typer av byggnader. Energiformer och köpt energi. Energieffektivitetskraven och deras utveckling. Gränsvärden som definition på energiförbrukning (energibalans).

Kursdelens omfattning: 6-8 h

Tid: Studera i egen takt fram till den 31.10.2021.

Målgrupp: Fackmän eller studerande  inom byggnads- och husteknikområdet.

Virtuell andel: 100%

Kursmaterial: Material som finns på studieplattform, inklusive länkar till publikationer på nätet.

Pris: Gratis

Betyg: För tillfället kan man inte få ett märke eller ett betyg för avlagd prestation.