Verkkokurssi Turvista verkossa 1.0 on opetus- ja ohjaustoimen henkilöstölle suunnattu 6 op. laajuinen koulutus. Se sisältää teemoja fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta.

Kurssin tavoitteena on aktivoida osallistujia tarkastelemaan oman työorganisaationsa työkulttuuria ja käytänteitä.

Turvista verkossa 2.0 on jatkoa Turvista verkossa 1.0 koulutukselle.

Koulutus on suunnattu opetus- ja ohjaustoimen henkilöstölle ja sen laajuus on 6 op.