Parasta osaamista -logot

Erityisen tuen avoimet verkkoaineistot

Erityisen tuen verkkoaineistojen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön erityiseen tukeen liittyvää osaamista. 

Aineistot perustuvat Parasta osaamista -hankkeessa tuotettuihin ja pilotoituihin verkkokursseihin.
Pilottikurssit päättyivät 30.11.2019, mutta julkiset versiot aineistoista ovat käytettävissäsi ilman kirjautumista.

Käynnistä video

Tavoitteet:

 • Tunnistat eettisen ajattelun merkityksen opettajan työssä.
 • Tunnistat ja yhdistät ammattieettisä näkökulmia oppilaitosyhteisön ja työelämän arjen tilanteissa ja ilmiöissä.
 • Kehität valmiuksiasi tunnistaa eettistä ajattelua vahvistavia tekijöitä ja jalkauttaa niitä arjen tilanteisiin opettajan työssä.
 • Kehität valmiuksiasi arvokeskustelun avaamiseen opettajan työssä ja oppilaitosyhteisössä.
 • Kehität ja uudistat opettajan eettisyyden näkökulmasta työskentelyä, työtapoja, oppimisympäristöjä sekä opetusmateriaaleja.

Sisältö: Tässä osiossa kehitetään ammattieettistä osaamista, tarkastellaan eettistä ajattelua ope

Aineisto käytettävissä: 10.12.2019 - 15.12.2022 

Kohderyhmä:   Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Aineiston vastuutoteuttaja: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Koulutusmateriaalin käyttötapa: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin.  Opettaja tai ohjaaja ei ole käytettävissä. Opiskelusta ei anneta arviontia, todistusta tai osaamismerkkiä. Aineiston käyttö ei vaadi kirjautumista Digma-oppimisympäristöön.


Tavoitteet:

 • tunnistat opiskelijoiden tuen tarpeita ja vahvuuksia ja osaat keskustella niistä opiskelijan kanssa​
 • tiedät opettajan työn näkökulmasta tärkeimmät erityiseen tukeen liittyvät määräykset ja oppilaitoksen ohjeet
 • suunnittelet erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan yksilöllistä opintopolkua yhteistyössä opiskelijan, erityisopettajan ja muiden toimijoiden kanssa​
 • toteutat erityistä tukea oman työroolisi kautta​
 • ohjaat opiskelijoita heidän monimuotoisuutensa huomioiden ja kehityt inklusiivisen pedagogiikan toteuttajana

Sisältö: 

 1. Johdanto oppijoiden moninaisuuteen
 2. Opiskelijoiden tuen tarpeiden ja vahvuuksien tunnistaminen​
 3. Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista
 4. Opettaja/ ohjaaja erityisen tuen toteuttajana​
Sisältöjä tarkastellaan opetus-ja ohjaushenkilöstön näkökulmasta.  

Aineisto käytettävissä: 9.12.2019 - 15.12.2022

Kohderyhmä:   Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Aineiston vastuutoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Koulutusmateriaalin käyttötapa: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin.  Opettaja tai ohjaaja ei ole käytettävissä. Opiskelusta ei anneta arviontia, todistusta tai osaamismerkkiä. Aineiston käyttö ei vaadi kirjautumista Digma-oppimisympäristöön.

Tavoitteet:

 • Suunnittelet ennakoivasti erityistä tukea työpaikalla oppimiseen.
 • Suunnittelet tukea yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Tuet erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa työpaikalla oppimisen aikana.
 • Pohdit oman oppilaitoksesi työpaikalla oppimisen prosessia erityisen tuen näkökulmasta.

Sisältö:

 • Erityisen tuen suunnittelu ja toteutus
 • Työpaikan soveltuvuus
 • Oppilaitoksen prosessit

Aineisto käytettävissä: 9.12.2019 - 15.12.2022 

Kohderyhmä:   Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Aineiston vastuutoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)

Koulutusmateriaalin käyttötapa: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin.  Opettaja tai ohjaaja ei ole käytettävissä. Opiskelusta ei anneta arviontia, todistusta tai osaamismerkkiä. Aineiston käyttö ei vaadi kirjautumista Digma-oppimisympäristöön.

Tavoitteet:

 • Tuntea moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteitä​
 • Tuntea moniammatillisen yhteistyön sisäisiä ja ulkoisia verkostoja​
 • Hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja opettajan työssä​
 • Ymmärtää opiskelijan (nuori/aikuinen) asemaa moniammatillisessa työssä ​

Sisältö: Tässä osiossa tutustut moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteisiin, perehdyt moniammatillisen yhteistyön sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin sekä hyödynnät opettajana moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja​ opiskelijan osallisuutta ja asemaa edistäen. 

Aineisto käytettävissä: 9.12.2019 - 15.12.2022

Kohderyhmä:   Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Aineiston vastuutoteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ammatillinen opettajankoulutus

Koulutusmateriaalin käyttötapa: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin.  Opettaja tai ohjaaja ei ole käytettävissä. Opiskelusta ei anneta arviontia, todistusta tai osaamismerkkiä. Aineiston käyttö ei vaadi kirjautumista Digma-oppimisympäristöön.