Käynnistä video

Tavoitteet:

 • Tunnistat eettisen ajattelun merkityksen opettajan työssä.
 • Tunnistat ja yhdistät ammattieettisä näkökulmia oppilaitosyhteisön ja työelämän arjen tilanteissa ja ilmiöissä.
 • Kehität valmiuksiasi tunnistaa eettistä ajattelua vahvistavia tekijöitä ja jalkauttaa niitä arjen tilanteisiin opettajan työssä.
 • Kehität valmiuksiasi arvokeskustelun avaamiseen opettajan työssä ja oppilaitosyhteisössä.
 • Kehität ja uudistat opettajan eettisyyden näkökulmasta työskentelyä, työtapoja, oppimisympäristöjä sekä opetusmateriaaleja.

Sisältö: Tässä osiossa kehitetään yhdessä osallistujien ammattieettistä osaamista, tarkastellaan eettistä ajattelua opettajan työn arjessa sekä erityiseen tukeen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: 11.2. - 30.5.2019

Kohderyhmä:  Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toteutustapa: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. 

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Koulutusmateriaali: Suurin osa koulutusmateriaalista on digitaalisena verkko-oppimisympäristössä.

Hinta: Maksuton 

Arviointi: Hyväksytty / täydennettävä

Todistus: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu antaa pyydettäessä hyväksytystä suorituksesta todistuksen.

Opettajat/ohjaajat: Maiju Kangasaho, maiju.kangasaho@haaga-helia.fi ja Leena Nuutila, leena.nuutila@haaga-helia.fi

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 1.2.2019 mennessä

Tavoitteet:

 • tunnistat opiskelijoiden tuen tarpeita ja vahvuuksia ja osaat keskustella niistä opiskelijan kanssa​
 • tiedät opettajan työn näkökulmasta tärkeimmät erityiseen tukeen liittyvät määräykset ja oppilaitoksen ohjeet
 • suunnittelet erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan yksilöllistä opintopolkua yhteistyössä opiskelijan, erityisopettajan ja muiden toimijoiden kanssa​
 • toteutat erityistä tukea oman työroolisi kautta​
 • ohjaat opiskelijoita heidän monimuotoisuutensa huomioiden ja kehityt inklusiivisen pedagogiikan toteuttajana

Sisältö: 

 1. Johdanto oppijoiden moninaisuuteen
 2. Opiskelijoiden tuen tarpeiden ja vahvuuksien tunnistaminen​
 3. Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista
 4. Opettaja/ ohjaaja erityisen tuen toteuttajana​
 • Sisältöjä tarkastellaan opetus-ja ohjaushenkilöstön näkökulmasta.  

Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: 11.2. - 30.5.2019

Kohderyhmä:   Opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatiot: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK ja Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK

Toteutustapa: 

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin, oppimistehtävät omassa työympäristössä ja kaksi vuorovaikutteista webinaaria. Webinaarit toteutetaan verkossa 6.3.2019 klo 15-16.30 ja 10.4. klo 15-16.30. 

Koulutusmateriaali: Suurin osa koulutusmateriaalista on digitaalisena verkko-oppimisympäristössä.

Hinta: Maksuton

Arviointi: Hyväksytty / täydennettävä

Todistus: Pyydettäessä toimitetaan todistus.

Opettajat/ohjaajat: Seija Eskola, JAMK seija.eskola@jamk.fi
Marko Kallionpää, HAMK marko.kallionpaa@hamk.fi

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 1.2.2019 mennessä

Tavoitteet:

 • Suunnittelet ennakoivasti erityistä tukea työpaikalla oppimiseen.
 • Suunnittelet tukea yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Tuet erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa työpaikalla oppimisen aikana.
 • Pohdit oman oppilaitoksesi työpaikalla oppimisen prosessia erityisen tuen näkökulmasta.

Sisältö:

 • Erityisen tuen suunnittelu ja toteutus
 • Työpaikan soveltuvuus
 • Oppilaitoksen prosessit

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: 11.2. - 30.5.2019

Kohderyhmä:   Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)

Toteutustapa ja verkkotyöskentely osuus:

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. Koulutuksen alussa on aloituswebinaari 20.2. klo 18:30. 

Osio ohjataan verkon kautta, jossa myös jaetaan oppimistehtävät ja jonne myös tehtävät palautetaan. Koulutukseen ei sisälly lähitapaamisia. Koulutukseen sisältyvät oppimistehtävät tehdään omassa työssä.

Koulutusmateriaali: Kaikki koulutusmateriaali on digitaalisena verkko-oppimisympäristössä.

Hinta: Maksuton

Arviointi: Hyväksytty/täydennettävä

Todistus: Hyväksytystä suorituksesta annetaan pyydettäessä todistus.

Ohjaaja: Linda Niskala, linda.niskala@luovi.fi

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 1.2.2019 mennessä


Tavoitteet:

 • Tuntea moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteitä​
 • Tuntea moniammatillisen yhteistyön sisäisiä ja ulkoisia verkostoja​
 • Hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja opettajan työssä​
 • Ymmärtää opiskelijan (nuori/aikuinen) asemaa moniammatillisessa työssä ​

Sisältö: Tässä osiossa tutustut moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteisiin, perehdyt moniammatillisen yhteistyön sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin sekä hyödynnät opettajana moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja​ opiskelijan osallisuutta ja asemaa edistäen. 

Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: 14.2. - 30.5.2019

Kohderyhmä:  Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Toteutustapa: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. Osio ohjataan verkon kautta, jossa myös jaetaan harjoitustehtävät ja jonne myös tehtävät palautetaan. Koulutukseen ei sisälly lähitapaamisia. Koulutukseen sisältyvät harjoitustehtävät tehdään omassa työympäristössä.

Koulutusmateriaali: Digitaalisena verkko-oppimisympäristössä

Hinta: Maksuton

Arviointi: Hyväksytty / täydennettävä

Todistus: Hyväksytystä suorituksesta annetaan pyydettäessä todistus

Opettajat/ohjaajat: Minna Seppälä, minna.seppala@tamk.fi, Annikki Torikka, annikki.torikka@tamk.fi, Teija Lehto, teija.lehto@tamk.fi

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 1.2.2019 mennessä