Parasta osaamista -logot

Erityisen tuen verkko-opintojen alkuvalikko

Ilmoittautuminen on päättynyt

Käynnistä video

Tavoitteet:

 • Tunnistat eettisen ajattelun merkityksen opettajan työssä.
 • Tunnistat ja yhdistät ammattieettisä näkökulmia oppilaitosyhteisön ja työelämän arjen tilanteissa ja ilmiöissä.
 • Kehität valmiuksiasi tunnistaa eettistä ajattelua vahvistavia tekijöitä ja jalkauttaa niitä arjen tilanteisiin opettajan työssä.
 • Kehität valmiuksiasi arvokeskustelun avaamiseen opettajan työssä ja oppilaitosyhteisössä.
 • Kehität ja uudistat opettajan eettisyyden näkökulmasta työskentelyä, työtapoja, oppimisympäristöjä sekä opetusmateriaaleja.

Sisältö: Tässä osiossa kehitetään yhdessä osallistujien ammattieettistä osaamista, tarkastellaan eettistä ajattelua opettajan työn arjessa sekä erityiseen tukeen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: 2.9. - 30.11.2019 

Kohderyhmä:  Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toteutustapa: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. 

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Koulutusmateriaali: Suurin osa koulutusmateriaalista on digitaalisena verkko-oppimisympäristössä.

Hinta: Maksuton 

Arviointi: Hyväksytty / täydennettävä

Todistus: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu antaa pyydettäessä hyväksytystä suorituksesta todistuksen.

Opettajat/ohjaajat: Maiju Kangasaho, maiju.kangasaho@haaga-helia.fi ja Leena Nuutila, leena.nuutila@haaga-helia.fi

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 20.8.2019 mennessä

Tavoitteet:

 • tunnistat opiskelijoiden tuen tarpeita ja vahvuuksia ja osaat keskustella niistä opiskelijan kanssa​
 • tiedät opettajan työn näkökulmasta tärkeimmät erityiseen tukeen liittyvät määräykset ja oppilaitoksen ohjeet
 • suunnittelet erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan yksilöllistä opintopolkua yhteistyössä opiskelijan, erityisopettajan ja muiden toimijoiden kanssa​
 • toteutat erityistä tukea oman työroolisi kautta​
 • ohjaat opiskelijoita heidän monimuotoisuutensa huomioiden ja kehityt inklusiivisen pedagogiikan toteuttajana

Sisältö: 

 1. Johdanto oppijoiden moninaisuuteen
 2. Opiskelijoiden tuen tarpeiden ja vahvuuksien tunnistaminen​
 3. Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista
 4. Opettaja/ ohjaaja erityisen tuen toteuttajana​
 • Sisältöjä tarkastellaan opetus-ja ohjaushenkilöstön näkökulmasta.  

Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: 2.9. - 30.11.2019 

Kohderyhmä:   Opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatiot: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK ja Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK

Toteutustapa: 

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin, oppimistehtävät omassa työympäristössä ja kaksi vuorovaikutteista webinaaria.  

Koulutusmateriaali: Suurin osa koulutusmateriaalista on digitaalisena verkko-oppimisympäristössä.

Hinta: Maksuton

Arviointi: Hyväksytty / täydennettävä

Todistus: Pyydettäessä toimitetaan todistus.

Opettajat/ohjaajat: Seija Eskola, JAMK seija.eskola@jamk.fi
Marko Kallionpää, HAMK marko.kallionpaa@hamk.fi

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 20.8.2019 mennessä

Tavoitteet:

 • Suunnittelet ennakoivasti erityistä tukea työpaikalla oppimiseen.
 • Suunnittelet tukea yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Tuet erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa työpaikalla oppimisen aikana.
 • Pohdit oman oppilaitoksesi työpaikalla oppimisen prosessia erityisen tuen näkökulmasta.

Sisältö:

 • Erityisen tuen suunnittelu ja toteutus
 • Työpaikan soveltuvuus
 • Oppilaitoksen prosessit

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: 2.9. - 30.11.2019 

Kohderyhmä:   Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)

Toteutustapa ja verkkotyöskentely osuus:

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. Koulutuksen alussa on aloituswebinaari.

Osio ohjataan verkon kautta, jossa myös jaetaan oppimistehtävät ja jonne myös tehtävät palautetaan. Koulutukseen ei sisälly lähitapaamisia. Koulutukseen sisältyvät oppimistehtävät tehdään omassa työssä.

Koulutusmateriaali: Kaikki koulutusmateriaali on digitaalisena verkko-oppimisympäristössä.

Hinta: Maksuton

Arviointi: Hyväksytty/täydennettävä

Todistus: Hyväksytystä suorituksesta annetaan pyydettäessä todistus.

Ohjaaja: Linda Niskala, linda.niskala@luovi.fi

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 20.8.2019 mennessä

Tavoitteet:

 • Tuntea moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteitä​
 • Tuntea moniammatillisen yhteistyön sisäisiä ja ulkoisia verkostoja​
 • Hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja opettajan työssä​
 • Ymmärtää opiskelijan (nuori/aikuinen) asemaa moniammatillisessa työssä ​

Sisältö: Tässä osiossa tutustut moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteisiin, perehdyt moniammatillisen yhteistyön sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin sekä hyödynnät opettajana moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja​ opiskelijan osallisuutta ja asemaa edistäen. 

Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: 2.9. - 30.11.2019 

Kohderyhmä:  Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Toteutustapa: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. Osio ohjataan verkon kautta, jossa myös jaetaan harjoitustehtävät ja jonne myös tehtävät palautetaan. Koulutukseen ei sisälly lähitapaamisia. Koulutukseen sisältyvät harjoitustehtävät tehdään omassa työympäristössä.

Koulutusmateriaali: Digitaalisena verkko-oppimisympäristössä

Hinta: Maksuton

Arviointi: Hyväksytty / täydennettävä

Todistus: Hyväksytystä suorituksesta annetaan pyydettäessä todistus

Opettajat/ohjaajat: Minna Seppälä, minna.seppala@tuni.fi, Sissi Huhtala, sissi.huhtala@tuni.fi, Teija Lehto, teija.lehto@tuni.fi

Ilmoittautuminen: Lomakkeella 20.8.2019 mennessä