Workspace for BUKA project

Administrator: Marko Teräs, Tampere University of Applied Sciences

marko.teras@tuni.fi

Yhteyshenkilö: Marja Keränen, marja.keranen@tuni.fi

Viittaavia opiskelijoita

Kohderyhmä: Korkeakoulujen opetushenkilöstö sekä kaikki, jotka ovat kiinnostuneet yhdenvertaisen toimintaympäristön toteuttamisesta saavutettavuus huomioiden.

Sisältö: Esteettömyyden osa-alueet:

  • Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri
  • Fyysinen ympäristö
  • Digitaalinen saavutettavuus
  • Viestintä
  • Johtaminen
  • Opetus ja oppiminen
  • Tuki ja ohjaus
  • Opiskelijavalinnat

Muoto: Itsenäinen opiskelu verkossa omaan tahtiin. Näihin aiheisiin liittyvä opiskelumateriaali ja tehtävät ovat Digma-verkko-oppimisalustalla. Tehtävät ovat osin kokemusperäisiä. Ne edellyttävät esim. oppimistilanteisiin osallistumista ja niiden analysointia. Osa tehtävistä on toimintaympäristöissä tapahtuvia anonyymejä havainnointitehtäviä.

Ajankohta: Opiskeluaika on 9.9. - 30.11.2019. Opintoihin sisältyy yksi reaaliaikainen webinaari torstaina 12.9. klo 14-15.

Opintojen laajuus: 5 op

Arviointi: hyväksytty/hylätty. TAMK antaa opinnot hyväksytysti suorittaneille pyynnöstä kurssitodistuksen.

Oikeudet koulutusmateriaaliin:  TAMK. Iso osa kurssimateriaalista on Creative Commons -lisensioitu.

Tekniset vaatimukset:  Internetin käyttötaidot, intenet-yhteys ja mielellään myös kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja  varten.

Hinta:  Ilmainen. Kurssi toteutetaan osana OHO!-hankkeen toimintaa.

Toteutustapa:  Verkko-opinnot itseohjautuvasti omaan tahtiin.  Joissakin tehtävissä on käytössä opiskelijoiden väliset vertaispalautteet ja arvioinnit.

Laadunvarmistus:  Noudattaa TAMKin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttaja:  Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Todistus:  Hyväksytystä suorituksesta TAMK myöntää pyynnöstä kurssitodistuksen.

Yhteyshenkilöt:  Minna Nyström-Järvinen, minna.nystrom-jarvinen@tuni.fi ja Marko Jääskeläinen, marko.jaaskelainen@tuni.fi

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt