BUKA logo

Workspace for the BUKA project
Administrator: Teija Lehto, Tampere University of Applied Sciences

Email: teija.lehto@tuni.fi

Administrator: Prof. Anja Heikkinen, Tampere University

anja.heikkinen@tuni.fi

Henkilöiden oranssit hahmot valkoisella taustalla

OHO! - Yhdenvertainen toimintaympäristö on verkkomateriaali itsenäiseen opiskeluun. Voit opiskella itsenäisesti perehtymällä annettuun aineistoon ja tekemällä oppimistehtäviä oppimisympäristön ulkopuolella valitsemallasi välineellä. Käytät verkkomateriaalia ilman opettajaa tai ohjaajaa. 

Opiskelusta ei ole saatavissa todistusta tai osaamismerkkiä.

Kohderyhmä: Korkeakoulujen opetushenkilöstö sekä kaikki, jotka ovat kiinnostuneet yhdenvertaisen toimintaympäristön toteuttamisesta saavutettavuus huomioiden.

Osaamistavoitteet: Ymmärrät yhdenvertaisen toimintaympäristön osa-alueet ja niiden merkityksen korkeakoulujen kontekstissa. Osaat eritellä toimintaympäristön fyysiset ja aineettomat osa-alueet ja tunnet niihin liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat saavutettavuuteen.

Sisältö: Esteettömyyden osa-alueet:

  • Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri
  • Fyysinen ympäristö
  • Digitaalinen saavutettavuus
  • Viestintä
  • Opetus ja oppiminen
  • Johtaminen
  • Tuki ja ohjaus
  • Opiskelijavalinnat