Moninaisuusosaajaksi

Opetustoimen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutushanke

Maahanmuuton lisääntyessä opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevä henkilöstö kohtaa kulttuurienvälisyyden haasteita päivittäisessä työssään. Moninaisuusosaajaksi täydennyskoulutuksessa toteutettavat koulutusosiot tarjoavat opetusalan henkilöstölle perustiedot kielen oppimisesta, kulttuurisesta moninaisuudesta ja kokemustaustan merkityksestä oppimiseen. Koulutusmoduleihin integroidaan kulttuurisensitiivistä ohjausta, monilukutaitoa sekä edistetään kotikansainvälistymistä.

Voit suorittaa joko koko ohjelman tai yksittäisiä koulutuksia. Aiheet linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Koulutukset sisältävät seminaareja, lähi-opetusta, vertaisoppimista ja työskentelyä verkossa.

Moninaisuusosaajaksi on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, jonka toteuttavat Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Moninaisuusosaajaksi toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella ja sen koulutukset ovat kohderyhmälle maksuttomia.

Hanketta toteutetaan vuoden 2019 loppuun asti.

Tutustu koulutusosioiden sisältöihin ja ilmoittaudu mukaan!