Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakoulutus (TAOK) tarjoaa kasvatustieteen perusopintoja (10 op) kesällä 2019 verkkototeutuksina.