Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakoulutus (TAOK) tarjoaa kasvatustieteen perusopintoja (10 op) kesällä 2020 verkkototeutuksina. Ilmoittautuminen kesän opintoihin on päättynyt..


Aika: Omaan tahtiin opiskellen toukokuu- elokuu 2020.

Kohderyhmä: Taok Ammatillinen opettajankoulutus / Campusonline

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakoulutus

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Koulutusmateriaali: Oppimisympäristössä oleva materiaali. Kirjallisuuslista. Vapaasti verkosta saatavissa olevat julkaisut. 

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / Täydennettävä

Ohjaajat ja yhteyshenkilöt: Jiri Vilppola, TAMK, jiri.vilppola@tuni.fi

Koulutuksen laajuus: 5 op


Aika: Omaan tahtiin opiskellen toukokuu- elokuu 2020.

Kohderyhmä: Taok Ammatillinen opettajankoulutus / Campusonline

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakoulutus

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Koulutusmateriaali: Oppimisympäristössä oleva materiaali. Kirjallisuuslista. Vapaasti verkosta saatavissa olevat julkaisut. 

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Hyväksytty / Täydennettävä

Ohjaajat ja yhteyshenkilöt: Jiri Vilppola, TAMK, jiri.vilppola@tuni.fi