Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakoulutus (TAOK) tarjoaa kasvatustieteen perusopintoja (10 op) kesällä 2020 verkkototeutuksina. Ilmoittautuminen kesän opintoihin on päättynyt..