Turvallisuus kuuluu kaikille!

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2019, Diaarinumero: 385/2471/2018, turvallisuusosaaminen

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä opetusalan henkilöstön osaamista kokonaisvaltaiseen oppilaitosturvallisuuteen.

Tulokset

Hankkeessa lisätään osaamista oppilaitosturvallisuudesta niin oppilaitosten henkilöstölle kuin toteuttajaorganisaatioiden asiantuntijoille. Hanke kokoaa yhteen alan toimijoita ja lisää asiantuntemusta. Opetusmateriaalit, aiheeseen liittyvä taustamateriaali ja muu hankkeen aikana tuotettu materiaali kootaan Digma oppimisalustalle.

Kohderyhmä

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Koulutusten ajankohta

Kevät ja syksy 2020. Ilmoittautuminen alkaa joulukuussa 2019.

Tutustu koulutuksen esitteeseen

Koulutuksen esite

Tavoitteet

Koulutusosiossa tarkastellaan erilaisia ratkaisuja oppilaitoksen kokonaisturvallisuus-osaamisen kehittämiseen. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

– psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus
– miten ennakoidaan ja varaudutaan kriisitilanteisiin ja toimitaan kriisitilanteissa
– lainsäädäntö; opiskelijan ja opettajan oikeudet ja velvollisuudet
– oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin tunnistaminen ja edistäminen

Koulutuksen laajuus: 5 op

Aika:

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio:TAMK

Toteutustapa:

Koulutusmateriaali:

Hinta: maksuton

Opettaja:

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen:  

Tavoitteet

Koulutusosiossa syvennytään turvallisuusosaamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa ja tarkastellaan koulutusosion sisältöjä perustutkinnon perusteiden kautta erityisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä työturvallisuuden näkökulmasta. Koulutus suunnataan SORA-lainsäädännön alaisissa tutkinnoissa mukana olevalle opetushenkilöstölle.

Sisältö:

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika:

Kohderyhmät: Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö SORA-koulutusaloilla.

Vastuuorganisaatio:

Toteutustapa:

Koulutusmateriaali:

Hinta:

Opettaja:

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen:  

Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytetään osallistujat oppilaitosturvallisuuteen ja sen johtamiseen. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

– Oppilaitosten toimintakulttuurit ja niiden johtaminen osana oppilaitosturvallisuutta
– Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
– Oppilaitosten henkilöstön tuen tarve
– Kriisityö, hyvinvointi ja työssä jaksaminen
– Uhkaavat vuorovaikutustilanteet oppilaitoksissa
– Opetusjärjestelyt oppilaitosturvallisuuden taustalla
– Turvallisuuden laatuprosessit ja niiden johtaminen
– Koulutuksen järjestäjiä koskevat lait ja asetukset turvallisuuteen liittyen

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika:

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio:

Toteutustapa:

Koulutusmateriaali:

Hinta:

Opettaja:

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen:  

Tavoitteet

Koulutusosion tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia ehkäistä kiusaamista, syrjintää ja häirintää perehtymällä konkreettisiin toimintakulttuuria ja käytännön toimintaa tukeviin ratkaisuihin jaetun asiantuntijuuden periaatteella. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika:

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio:

Toteutustapa:

Koulutusmateriaali:

Hinta:

Opettaja:

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen:  

Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytään turvallisuussuunnitelmien laatimiseen, päivittämiseen ja toimeenpanoon. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

Koulutuksen laajuus:

Aika:

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio:

Toteutustapa:

Koulutusmateriaali:

Hinta:

Opettaja:

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen:  

Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytään oppilaitoksen digitaalisuuden tuomiin turvallisuushaasteisiin ja riskeihin.

Sisältö:

– Oppilaitoksen digitaalinen haavoittuvuus
– Mobiililaitteiden keskeisimmät riskit oppilaitoksissa (Android, IOS, Windows)
– Verkon tietoturvauhkat
– Toiminta kyberhyökkäyksen sattuessa
– Varajärjestelmät ja kriittisten toimintojen kahdentaminen
– Riskianalyysit

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika:

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio:

Toteutustapa:

Koulutusmateriaali:

Hinta:

Opettaja:

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen:  

Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytään monikulttuurisen oppilaitoksen turvallisuusriskeihin ja niiden tunnistamiseen globalisoituvassa oppilaitosverkostossa.

Sisältö:

– eri uskontojen ja lakien välinen suhde turvallisuusnäkökulmasta
– eri kulttuurien/uskontojen huomiointi oppilaitoksen käytännön toiminnassa
– eri uskonnot ja radikalisoitumisen riskin tunnistaminen
– monikulttuurisuus ja sukupuolet

Koulutuksen laajuus:

Aika:

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio:

Toteutustapa:

Koulutusmateriaali:

Hinta:

Opettaja:

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen: