Turvallisuus kuuluu kaikille!

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2019, Diaarinumero: 385/2471/2018, turvallisuusosaaminen

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä opetusalan henkilöstön osaamista kokonaisvaltaiseen oppilaitosturvallisuuteen.

Tulokset

Hankkeessa lisätään osaamista oppilaitosturvallisuudesta niin oppilaitosten henkilöstölle kuin toteuttajaorganisaatioiden asiantuntijoille. Hanke kokoaa yhteen alan toimijoita ja lisää asiantuntemusta. Opetusmateriaalit, aiheeseen liittyvä taustamateriaali ja muu hankkeen aikana tuotettu materiaali kootaan Digma oppimisalustalle.

Kohderyhmä

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Koulutusten ajankohta

Kevät ja syksy 2020. Ilmoittaudu mukaan!

Tutustu koulutuksen esitteeseen

Koulutuksen esite

Tavoitteet

Koulutusosiossa tarkastellaan erilaisia ratkaisuja oppilaitoksen kokonaisturvallisuus-osaamisen kehittämiseen. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

– psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus
– miten ennakoidaan ja varaudutaan kriisitilanteisiin ja toimitaan kriisitilanteissa
– lainsäädäntö; opiskelijan ja opettajan oikeudet ja velvollisuudet
– oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin tunnistaminen ja edistäminen

Koulutuksen laajuus: 5 op

Aika: 

kevään toteutus alkaa 23.1.2020

 • webinaariin osallistuminen 23.1.2020 kello 14-15:30 (tai tallenteen katsominen myöhemmin)
 • osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaan
 • Tehtävien palauttaminen viimeistään 15.12.2020

syksyn toteutus alkaa 3.9. 2020

 • webinaariin osallistuminen 3.9.2020 kello 14-15:30 (tai tallenteen katsominen myöhemmin)
 • osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaan
 • Tehtävien palauttaminen viimeistään 15.12.2020
Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu

Toteutustapa:
Osallistuminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

 1. webinaariin osallistuminen tai tallenteen katsominen jälkikäteen
 2. osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen

Jos et suorita kaikkia Turvallisuus kuuluu kaikille! kursseja (17 op) ja haluat vain tästä osiosta todistuksen, ilmoita siitä Julia Sergeevalle, julia.sergeeva@tuni.fi

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: PsM Jari Hyyti Poliisiammattikorkeakoulusta ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: Jari Hyyti, jari.hyyti@poliisi.fi tai Henri Rikander, henri.rikander@tuni.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html


Tavoitteet

Koulutusosiossa syvennytään turvallisuusosaamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan turvallisuuden sisältöjä perustutkinnon perusteiden kautta esimerkiksi potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä työturvallisuuden näkökulmasta. Koulutus suunnataan SORA-lainsäädännön alaisissa tutkinnoissa mukana olevalle opetushenkilöstölle.

Koulutuksen laajuus: 2 op

Kohderyhmät: Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö SORA-koulutusaloilla.

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: Maksuton

Kevään 2020 toteutus

Sisältö

 • Vuorovaikutusosaaminen uhkaavissa asiakastilanteissa
 • Aggression tunnusmerkit ja käyttäytymisen muutos
 • Läsnäolon ja ammatillisen vireystilan merkitys
 • Työntekijän oikeudelliset perusteet
 • Uhkaavien tilanteiden tunnistaminen ja niissä toimiminen
 • Oppilaitoksen turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet suhteessa SORA-alojen perustutkintojen perusteisiin
 • Turvallisuuden sisältöjen suunnittelu ja kehittäminen omassa opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Aika: Kurssi toteutetaan Helsingissä maalis-huhtikuun 2020 aikana.

Vastuuorganisaatio: Haaga-Helia 

Toteutustapa: 

1. ennakkotehtävä

2. lähiopetuspäivät: tiistai 31.3.2020 klo 9-15 ja maanantai 20.4.2020 klo 9-15. Osoite: Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.

3. kehittämistehtävä

Opettajat: Haaga-Helia: Yliopettaja Jani Siirilä

Lisätietoja: Haaga-Helia: jani.siirila@haaga-helia.fi

Syksyn 2020 toteutus 

Sisältö 

 • Oppilaitoksen turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet suhteessa SORA-alojen perustutkintojen perusteisiin
 • Työntekijän oikeudelliset perusteet
 • Turvallisuuden sisältöjen suunnittelu ja kehittäminen omassa opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Aika: Kurssi toteutetaan syksyllä 2020 verkossa. Webinaarien ajankohdat ovat ma 5.10, ti 20.10 ja ke 11.11. klo 15-18.

Vastuuorganisaatio: JAMK 

Toteutustapa: 

1. ennakkotehtävä

2. kolme webinaaria

3. kehittämistehtävä

Opettajat: JAMK: Kaija Peuna-Korpioja

Lisätietoja: JAMK: kaija.peuna-korpioja@jamk.fija kaisa.thessler@jamk.fi


Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.htmlTavoitteet

Koulutusosiossa perehdytetään osallistujat oppilaitosturvallisuuteen ja sen johtamiseen.
Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

– Oppilaitosten toimintakulttuurit ja niiden johtaminen osana oppilaitosturvallisuutta
– Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
– Oppilaitosten henkilöstön tuen tarve
– Kriisityö, hyvinvointi ja työssä jaksaminen
– Uhkaavat vuorovaikutustilanteet oppilaitoksissa
– Opetusjärjestelyt oppilaitosturvallisuuden taustalla
– Turvallisuuden laatuprosessit ja niiden johtaminen
– Koulutuksen järjestäjiä koskevat lait ja asetukset turvallisuuteen liittyen

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Kurssi toteutetaan samansisältöisenä keväällä ja syksyllä 2020.

kevään toteutus 1.3. -15.5.2020

 • ennakkotehtävä
 • seminaaritallenteen katsominen (taltioitu 10.3.2020)
 • kehittämistehtävän palautus 15.9.2020

syksyn toteutus 16.9. - 9.10.2020

 • ennakkotehtävä 16.9. - 23.9.2020
 • lähipäivä Tampereen ammattikorkeakoululla 24.9.2020 kello 9.00 - 16.00
 • kehittämistehtävä 25.9 - 9.10.2020

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Osallistuminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettaja: HTM, tutkija, tohtorikoulutettava Johanna Liljeroos-Cork Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: Johanna Liljeroos-Cork, johanna.liljeroos-cork@tuni.fi tai Henri Rikander, henri.rikander@tuni.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.htmlTavoitteet
Osion tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia ehkäistä kiusaamista, syrjintää ja häirintää perehtymällä konkreettisiin toimintakulttuuria ja käytännön toimintaa tukeviin ratkaisuihin jaetun asiantuntijuuden periaatteella.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö
Kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ehkäisy
Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen oppimisyhteisö
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
Kokeilut oman työn kehittämisen välineenä

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Kurssi toteutetaan syksyllä 2020.

Verkkototeutus syksyllä: 15.9. - 27.10.2020

 1. Verkkotyöpaja tiistaina 15.9. klo 15.00 - 17:00
 2. Oman työn kehittäminen kevyiden kokeilujen avulla
 3. Verkkotyöpaja tiistaina 27.10. Klo 15.00 - 17:00

Kohderyhmät:
Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Oulun ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Työpajatyöskentely ja oman työn kehittäminen kevyiden kokeilujen avulla.

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: KM Tiina Rusanen ja YTM, Yhteisöpedagogi Laura Halonen, Oulun ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: Tiina Rusanen, tiina.rusanen@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 
https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html


Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytään turvallisuussuunnitelmien laatimiseen, päivittämiseen ja toimeenpanoon. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

• Oppilaitosten turvallisuussuunnittelun velvollisuudet
• Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen
• Turvallisuuskansion sisältö
• Pelastussuunnitelma osana turvallisuuskansiota
• Turvallisuuskansion asiakirjojen laadinta, päivittäminen
• Turvallisuusasiakirjojen jalkauttaminen

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Kurssi toteutetaan saman sisältöisenä loppu keväällä ja syksyllä 2020.

kevään toteutus 13.4. -31.8.2020
• ennakkoperehtyminen aiheeseen 13.4. - 4.5.2020
• webinaari 5.5.2020 kello 9.00 - 15.00 (lähipäivä peruttu poikkeustilan vuoksi)
• etätehtävän toteutus 6.5.2020-15.8.2020

syksyn toteutus 17.8. -30.11.2020
• ennakkoperehtyminen aiheeseen 17.8. - 7.9.2020
• lähipäivä Pirkanmaan pelastuslaitoksen keskuspaloasemalla 8.9.2020 kello 9.00 - 15.00
• etätehtävän toteutus 9.9.2020-15.11.2020

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö 

Vastuuorganisaatio: Pirkanmaan pelastuslaitos

Toteutustapa: Itsenäinen opiskelu, lähiopetus/verkkoluennot, etätehtävä

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettaja: Pirkanmaan pelastuslaitos, palotarkastusinsinööri Perttu Mukkala perttu.mukkala@tampere.fi

Lisätietoja: Pirkanmaan pelastuslaitos, palotarkastusinsinööri Perttu Mukkala perttu.mukkala@tampere.fi

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html

Tavoitteet

Digitalisoituva maailma asettaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia oppilaitoksissakin. Opintokokonaisuudessa perehdytään digitalisaation tuomiin kyberturvallisuusnäkökulmiin, muun muassa tiedon lähettämisen, tallettamisen ja eheyden säilyttämisen aspekteista.  Koulutuksessa perehdytään muun muassa yhteiskäytössä olevien ICT -laitteiden tietoturvahaasteisiin, turvalliseen tiedon siirtoon oppilaitoksissa sekä erilaisiin salaustekniikoihin. Lisäksi kurkistetaan älypuhelimien tietoturvaan ja virusten torjuntaan.

Tavoitteena on oppilaitoksen digitaalisuuden tuomiin turvallisuushaasteisiin ja riskeihin perehtyminen.

Sisältö:

– Oppilaitoksen digitaalinen haavoittuvuus
– Mobiililaitteiden keskeisimmät riskit oppilaitoksissa (Android, IOS, Windows)
– Verkon tietoturvauhkat
– Toiminta kyberhyökkäyksen sattuessa
– Varajärjestelmät ja kriittisten toimintojen kahdentaminen
– Riskianalyysit

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä keväällä ja syksyllä 2020.

kevään toteutus 20.1. -17.2.2020
• ennakkotehtävä
• lähipäivä Hämeenlinnassa 4.2.2020 kello 9.00 - 16.00
• vertaistyöskentely ja synteesi 

syksyn toteutus 24.8. -18.9.2020
• ennakkotehtävä
• lähipäivä 1.9.2020 kello 9.00 - 16.00 Hämeenlinna
• vertaistyöskentely ja synteesi 

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Monimuotototeutus

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: Maksuton

Opettaja: johtamisen lehtori, turvallisuusasiantuntija Pasi Laine, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Pasi Laine, pasi.laine@hamk.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html

Tavoitteet

Globalisoituvassa maailmassa myös oppilaitokset ja erilaiset oppimisympäristöt muuttuvat entistä monikulttuurisempaan suuntaan ja se asettaa haasteita oppilaitoksen toimintaan, monestakin näkökulmasta. On osattava tunnistaa ennalta eri kulttuurien ja uskontojen välisiä jännitteitä, on osattava toimia oikein eri kulttuuritaustaisten ihmisten parissa sekä osattava suunnitella oppimiskokonaisuuksia monikulttuurisuusaspekti huomioiden.

Koulutuksessa syvennytään monikulttuurisen oppilaitoksen turvallisuusriskeihin ja niiden tunnistamiseen globalisoituvassa oppilaitosverkostossa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä myös riskikartoituksien laadintaan osana oppilaitoksen pelastussuunnittelua.

Sisältö:

– eri uskontojen ja lakien välinen suhde turvallisuusnäkökulmasta
– eri kulttuurien/uskontojen huomiointi oppilaitoksen käytännön toiminnassa
– eri uskonnot ja radikalisoitumisen riskin tunnistaminen
– monikulttuurisuus ja sukupuolet

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä keväällä ja syksyllä 2020.

kevään toteutus 2.3. -27.3.2020
• ennakkotehtävä
• lähipäivä Hämeenlinnassa 10.3.2020 kello 9.00 - 16.00
• vertaistyöskentely ja synteesi verkossa

syksyn toteutus 14.9. -9.10.2020
• ennakkotehtävä
• lähipäivä 22.9.2020 kello 9.00 - 16.00  Hämeenlinna
• vertaistyöskentely ja synteesi verkossa

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Monimuotototeutus

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: Maksuton

Opettaja: johtamisen lehtori, turvallisuusasiantuntija Pasi Laine, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Pasi Laine, pasi.laine@hamk.fi

Ilmoittautuminen:   https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html