TUURA - Tukea urapolulleTUURA-webinaarit

Osallistumalla webinaariin saat

  • tietoa, kenelle ja miksi verkko-opinnot on suunniteltu
  • tutustua opintojakson sisältöön ja erilaisiin toteutusmahdollisuuksiin
  • kuulla opintojakson opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia opintojen toteutuksesta
  • käyttöösi omaan korkeakoulusi Moodle-pohjaan ladattavan paketin, jota pääset käyttämään vapaasti!

Syksyn 2020 aikana järjestetään kolme saman sisältöistä webinaaria (á 1,5h):

  • 16.9. klo 9-10.30
  • 29.9. klo 13-14.30
  • 8.10. klo 10-11.30

Ilmoittaudu mukaan webinaariin 

Lataa esite TUURA-webinaareistaTUURA-opintojaksot 

TUURA - Tukea urapolulle -hankkeessa olemme valmistaneet oppilaitosten käytettäväksi kaksi verkko-opintojaksoa: Askeleita urapolulla (2 op) ja vastaavan englanninkielisen version Steps in my career path (2 ects). Voit tilata oppilaitoksellesi opintojaksoista ilmaiset Moodle-paketit, jotka oppilaitoksesi voi viedä omaan Moodle-oppimisympäristöönsä, ja käyttää kursseja omien opiskelijoidensa uraohjauksen tukena. 

Tilaa Moodle-paketit oppilaitoksellesi tilauslomakkeella

Ohjeet opintojakson käyttöön

Tutustu opiskelijoilta saatuun palautteeseen

Kursseista Askeleita urapolulla ja Steps in my career path tehdään myös julkiset versiot syyskuun loppuun mennessä.Avoimet oppaat harjoittelun tueksi

Lisäksi käytettävissäsi ovat Oppaat harjoittelun tueksi kolmelle kohderyhmälle suunnatut helposti lähestyttävät aineistot. AMK-opiskelijoille, harjoittelun ohjaajille sekä harjoittelupaikkoja tarjoaville organisaatioille on kullekin omat tiiviit aineistonsa, jotka auttavat omalta osaltaan toteuttamaan amk-opiskelijan harjoittelujakson menestyksekkäästi. Oppaiden käyttö ei vaadi kirjautumista.

Tervetuloa TUURA-hankkeen matkaan!


Kohde: Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat

Oppimistavoitteet: Sinulle muodostuu käsitys omista vahvuuksistasi ja oman ammattialasi osaamisvaatimuksista. Perehdyt ja saat ohjausta urasuunnittelutaitoihisi osana jatkuvaa oppimista. Opit yksilöllisten tarpeittesi mukaisesti etsimään lisätietoa ja tukea urasuunnitteluvalmiuksiesi kehittämiseen. Saat myös tietoja, harjoitusta ja tukea työnhakutaitojesi kehittämiseen. 

Kuvaus: Opinnot ovat osa Tukea urapolulle (TUURA) -hanketta

Kieli:  Suomi

Opintojen laajuus:  2 op 

Toteutustapa:  Monimuoto-opinnot. Suurin osa opinnoista ja tehtävistä tehdään verkkoympäristössä. Sisältää myös ohjausta.

Arviointi: hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Hinta:  Ilmainen

Toteuttajat:   TAMK, HAMK, SeAMK, Humak, 

Yhteyshenkilö: Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi

Kurssin tila: Ei käynnissä
Target group: Degree program students at universities of applied sciences

Objectives: You will gain an understanding of your own strengths, and also requirements of your desired profession. You will improve your career planning skills. You will learn to find information and resources to promote your career according to your individual needs. You will significantly improve your job searching skills.

Description: The studies are part of the TUURA project (Tukea urapolulle - Support for Your Career Path)

Language:  English

Extent of studies:  2 ects

Mode of implementation: Blended learning. Most of the learning resources are located on an online learning platform. The studies include personal guidance.

Assessment: Accepted / Requires supplementation / Rejected

Course fee: Free

Implemented by: TAMK, HAMK, SeAMK, Humak

Contact person: Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi

Course Status: Not running


Kolme ovea

Tiiviit, helposti lähestyttävät aineistot, joista saat tukea amk-opiskelijan harjoitteluun liittyviin kysymyksiin. 
Aineisto käsittää muistilistan omaiset huomiot tilanteisiin ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja harjoittelun jälkeen.
Kolme ovea aineistoihin:

  • Opiskelijalle
  • AMK-ohjaushenkilöstölle - lähinnä opiskelijan harjoittelun ohjaajalle
  • Työelämän edustajalle eli harjoittelupaikan amk-opiskelijalle tarjoavalle yritykselle, organisaatiolle tai järjestölle.

Aineistot ovat avoimesti, ilman kirjautumista kaikkien käytettävissä. 

Yhteyshenkilö: Tuura-projektipäällikkö Maija Joensuu, maija.joensuu@tuni.fi