TUURA - Tukea urapolulle -hankkeen opintojaksot ja aineistot


Kohde: Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat

Oppimistavoitteet: Sinulle muodostuu käsitys omista vahvuuksistasi ja oman ammattialasi osaamisvaatimuksista. Perehdyt ja saat ohjausta urasuunnittelutaitoihisi osana jatkuvaa oppimista. Opit yksilöllisten tarpeittesi mukaisesti etsimään lisätietoa ja tukea urasuunnitteluvalmiuksiesi kehittämiseen. Saat myös tietoja, harjoitusta ja tukea työnhakutaitojesi kehittämiseen. 

Kuvaus: Opinnot ovat osa Tukea urapolulle (TUURA) -hanketta

Kieli:  Suomi

Opintojen laajuus:  2 op 

Toteutustapa:  Monimuoto-opinnot. Suurin osa opinnoista ja tehtävistä tehdään verkkoympäristössä. Sisältää myös ohjausta.

Arviointi: hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Hinta:  Ilmainen

Toteuttajat:   TAMK, HAMK, SeAMK, Humak, 

Yhteyshenkilö: Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi

Kurssin tila: Ei käynnissä


Target group: Degree program students at universities of applied sciences

Objectives: You will gain an understanding of your own strengths, and also requirements of your desired profession. You will improve your career planning skills. You will learn to find information and resources to promote your career according to your individual needs. You will significantly improve your job searching skills.

Description: The studies are part of the TUURA project (Tukea urapolulle - Support for Your Career Path)

Language:  English

Extent of studies:  2 ects

Mode of implementation: Blended learning. Most of the learning resources are located on an online learning platform. The studies include personal guidance.

Assessment: Accepted / Requires supplementation / Rejected

Course fee: Free

Implemented by: TAMK, HAMK, SeAMK, Humak

Contact person: Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi

Course Status: Not running


Yhteyshenkilö: Tuura-projektipäällikkö Maija Joensuu, maija.joensuu@tuni.fi