TUURA - Tukea urapolulle

TUURA - Tukea urapolulle -hankkeessa valmistamme oppilaitosten käytettäväksi kaksi verkko-opintojaksoa: Askeleita urapolulla ja myös vastaavan englanninkielisen version Steps in my career path. Syyskaudella 2020 molemmista opintojaksoista on ladattavissa Moodle-paketti, jonka oppilaitos voi viedä omaan Moodle-oppimisalustaansa, ja käyttää sitä omien opiskelijoidensa uraohjauksen tukena. Aineistot on jo pilotoitu, mutta ne ovat vielä suljettuina, sillä meneillään on saavutettavuuden testaus sekä pilotoinnista saadun palautteen pohjalta tehtävät korjaukset.

Eikä siinä kaikki! Lisäksi viittä vaille valmiina on kolmelle kohderyhmälle suunnatut tiiviit, helposti lähestyttävät aineistot. AMK-opiskelijat, heidän harjoittelun ohjaajansa sekä harjoittelupaikkoja tarjoavat organisaatiot saavat kukin käytettäksi oman tiiviin aineistonsa, joka auttaa toteuttamaan amk-opiskelijan harjoittelujakson menestyksekkäästi. Näillä aineistoilla on tässä vaiheessa työnimi TUURA - digitaaliset oppaat. Niistä julkaistaan täysin avoimet versiot viimeistään syyskaudella 2020.

Pysy siis TUURA-hankkeen matkassa! TUURA-hanke toivottaa hyvää kesää kaikille!


Kohde: Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat

Oppimistavoitteet: Sinulle muodostuu käsitys omista vahvuuksistasi ja oman ammattialasi osaamisvaatimuksista. Perehdyt ja saat ohjausta urasuunnittelutaitoihisi osana jatkuvaa oppimista. Opit yksilöllisten tarpeittesi mukaisesti etsimään lisätietoa ja tukea urasuunnitteluvalmiuksiesi kehittämiseen. Saat myös tietoja, harjoitusta ja tukea työnhakutaitojesi kehittämiseen. 

Kuvaus: Opinnot ovat osa Tukea urapolulle (TUURA) -hanketta

Kieli:  Suomi

Opintojen laajuus:  2 op 

Toteutustapa:  Monimuoto-opinnot. Suurin osa opinnoista ja tehtävistä tehdään verkkoympäristössä. Sisältää myös ohjausta.

Arviointi: hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Hinta:  Ilmainen

Toteuttajat:   TAMK, HAMK, SeAMK, Humak, 

Yhteyshenkilö: Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi

Kurssin tila: Ei käynnissä


Target group: Degree program students at universities of applied sciences

Objectives: You will gain an understanding of your own strengths, and also requirements of your desired profession. You will improve your career planning skills. You will learn to find information and resources to promote your career according to your individual needs. You will significantly improve your job searching skills.

Description: The studies are part of the TUURA project (Tukea urapolulle - Support for Your Career Path)

Language:  English

Extent of studies:  2 ects

Mode of implementation: Blended learning. Most of the learning resources are located on an online learning platform. The studies include personal guidance.

Assessment: Accepted / Requires supplementation / Rejected

Course fee: Free

Implemented by: TAMK, HAMK, SeAMK, Humak

Contact person: Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi

Course Status: Not running


Kolme ovea

Tiiviit, helposti lähestyttävät aineistot, joista saat tukea amk-opiskelijan harjoitteluun liittyviin kysymyksiin. 
Aineisto käsittää muistilistan omaiset huomiot tilanteisiin ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja harjoittelun jälkeen.
Kolme ovea aineistoihin:

  • Opiskelijalle
  • AMK-ohjaushenkilöstölle - lähinnä opiskelijan harjoittelun ohjaajalle
  • Työelämän edustajalle eli harjoittelupaikan amk-opiskelijalle tarjoavalle yritykselle, organisaatiolle tai järjestölle.

Aineistot ovat avoimesti, ilman kirjautumista kaikkien käytettävissä. 

Yhteyshenkilö: Tuura-projektipäällikkö Maija Joensuu, maija.joensuu@tuni.fi