TUURA - Tukea urapolulle


Tutustu opintojaksoon Askeleita urapolulla

TUURA-hankkeen webinaareissa 16.9., 29.9. ja 8.10.2020 esittelimme hankkeen tuotoksia. Tallensimme webinaarista osuuden, jossa Paula Lamminen (TAMK) esittelee verkko-opintojaksoa Askeleita urapolulla (2 op)


TUURA-opintojaksot 

TUURA - Tukea urapolulle -hankkeessa olemme valmistaneet oppilaitosten käytettäväksi kaksi verkko-opintojaksoa: Askeleita urapolulla (2 op) ja vastaavan englanninkielisen version Steps in my career path (2 ects). Voit tilata oppilaitoksellesi opintojaksoista ilmaiset Moodle-paketit, jotka oppilaitoksesi voi viedä omaan Moodle-oppimisympäristöönsä, ja käyttää kursseja omien opiskelijoidensa uraohjauksen tukena. 

Tilaa Moodle-paketit oppilaitoksellesi tilauslomakkeella

Ohjeet opintojakson käyttöön

Tutustu opiskelijoilta saatuun palautteeseenAvoimet oppaat harjoittelun tueksi

Lisäksi käytettävissäsi ovat Oppaat harjoittelun tueksi kolmelle kohderyhmälle suunnatut helposti lähestyttävät aineistot. AMK-opiskelijoille, harjoittelun ohjaajille sekä harjoittelupaikkoja tarjoaville organisaatioille on kullekin omat tiiviit aineistonsa, jotka auttavat omalta osaltaan toteuttamaan amk-opiskelijan harjoittelujakson menestyksekkäästi. Oppaiden käyttö ei vaadi kirjautumista.

Tervetuloa TUURA-hankkeen matkaan!


(Alla olevat tiedot voit muokata oman AMK:si/oppilaitoksesi mukaisesti)

Kohde: Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat

Oppimistavoitteet: Sinulle muodostuu käsitys omista vahvuuksistasi ja oman ammattialasi osaamisvaatimuksista. Perehdyt ja saat ohjausta urasuunnittelutaitoihisi osana jatkuvaa oppimista. Opit yksilöllisten tarpeittesi mukaisesti etsimään lisätietoa ja tukea urasuunnitteluvalmiuksiesi kehittämiseen. Saat myös tietoja, harjoitusta ja tukea työnhakutaitojesi kehittämiseen. 

Kuvaus: Opinnot on luotu osana Tukea urapolulle (TUURA) -hanketta

Kieli:  Suomi

Opintojen laajuus:  2 op 

Toteutustapa:  Monimuoto-opinnot. Suurin osa opinnoista ja tehtävistä tehdään verkkoympäristössä. Sisältää myös ohjausta.

Arviointi: hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Hinta:  Ilmainen

Toteuttajat:   TAMK, HAMK, SeAMK, Humak, 

Yhteyshenkilö: TUURA-hankkeen projektipäällikö Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi

(You edit the information below to match your own institution).

Target group: Degree program students at universities of applied sciences

Objectives: You will gain an understanding of your own strengths, and also requirements of your desired profession. You will improve your career planning skills. You will learn to find information and resources to promote your career according to your individual needs. You will significantly improve your job searching skills.

Description: The studies are part of the TUURA project (Tukea urapolulle - Support for Your Career Path)

Language:  English

Extent of studies:  2 ects

Mode of implementation: Blended learning. Most of the learning resources are located on an online learning platform. The studies include personal guidance.

Assessment: Accepted / Requires supplementation / Rejected

Course fee: Free

Implemented by: TAMK, HAMK, SeAMK, Humak

Contact person: Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi

Course Status: Not running


Kolme ovea

Tiiviit, helposti lähestyttävät aineistot, joista saat tukea amk-opiskelijan harjoitteluun liittyviin kysymyksiin. 
Aineisto käsittää muistilistan omaiset huomiot tilanteisiin ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja harjoittelun jälkeen.
Kolme ovea aineistoihin:

  • Opiskelijalle
  • AMK-ohjaushenkilöstölle - lähinnä opiskelijan harjoittelun ohjaajalle
  • Työelämän edustajalle eli harjoittelupaikan amk-opiskelijalle tarjoavalle yritykselle, organisaatiolle tai järjestölle.

Aineistot ovat avoimesti, ilman kirjautumista kaikkien käytettävissä. 

Yhteyshenkilö: Tuura-projektipäällikkö Maija Joensuu, maija.joensuu@tuni.fiThree doors to services

TUURA – Support for Career Path project produced concise and accessible materials on students’ practical training to three target groups. 

Three concise guides for students, UAS support staff and working life representatives (companies, organisations and associations which offer practical training places). They help to implement UAS students’ practical training periods successfully. The materials are open for all who find them helpful.

Three doors to materials:

  • For UAS students.
  • For UAS supporting staff - mainly for those involved in guiding and supervising their students’ practical training.
  • For working life representatives, such as companies, organizations and associations offering work practice places to the students. 

The materials will soom be available for everybody.

Contact person: Project manager Maija Joensuu, maija.joensuu@tuni.fi

Ihmisiä eri työtehtävissä

Uraohjaukseen liittyvä menetelmäpankki

Tähän menetelmäpankkiin on koottu TUURA-hankkeen aikana kokeiltuja uraohjaukseen soveltuvia hyviä käytänteitä, joiden tavoitteena on tukea opetushenkilöstöä ja opinto-ohjaajia heidän työssään.

Yhteyshenkilöt: Anneli Karppinen, Kosti Nivalainen
Tampereen ammattikorkeakoulu