Pomoko-logo

POMOKO - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Täältä löydät POMOKO I-hankkeessa toteutetut itseopiskeluaineistot

Opiskelutapa

Ennakointi ammatillisen koulutuksen johtamisen työvälineenä on verkkomateriaali itsenäiseen opiskeluun. Voit opiskella itsenäisesti perehtymällä annettuun aineistoon ja tekemällä oppimistehtäviä oppimisympäristön ulkopuolella valitsemallasi välineellä. Käytät verkkomateriaalia ilman opettajaa tai ohjaajaa. 

Osaamistavoitteet

Koulutusosion tavoitteena on, että perehdyt koulutuksen ja osaamisen ennakointiin sekä ymmärrät sen merkityksen uudistuvan ammatillisen koulutuksen tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Tavoitteena on lisäksi, että osaat hyödyntää ennakointitietoa oman organisaationsa toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Kehittämistehtävän tavoitteena on tukea oman organisaatiosi ennakointikyvykkyyttä.

Sisältö

Koulutusosiossa on seuraavat sisältöalueet:

  • Tulevaisuuden osaajia ennakointia hyödyntämällä
  • Ennakointimenetelmiä ja tiedon tuottajia
  • Verkostosta voimaa ennakointiin
  • Koulutusorganisaation johtaminen ja kehittäminen ennakointitiedon avulla
  • Kehittämistehtävä: oman organisaation ennakointikyvykkyyden parantaminen

Jokaiseen sisältöalueeseen liittyy  tehtäviä, joiden tavoitteena on tukea aineistoon perehtymistä, ohjata ennakointiosaamisesi kehittymistä. 

Suorittaminen

Kurssista ei ole saatavilla todistusta tai osaamismerkkiä. Verkkoaineistoa ei ole mahdollisuus suorittaa tällä hetkellä, mutta voit käyttää sitä itseopiskeluun tai integroida sen vapaasti tällaisenaan osaksi jotakin muuta opintojaksoa.

Opiskelutapa

Johtamisosaaminen nyt ja tulevaisuudessa on verkkomateriaali itsenäiseen opiskeluun. Voit opiskella itsenäisesti perehtymällä annettuun aineistoon ja tekemällä oppimistehtäviä oppimisympäristön ulkopuolella valitsemallasi välineellä. Käytät verkkomateriaalia ilman opettajaa tai ohjaajaa. 

Sisältö

1)     Katso videoidut luentomateriaalit ja haastattelut sekä lue kirjallinen materiaali
2)     Laadi oppimispäiväkirjat
3)     Pohdi johtamisen osa-alueita
4)     Laadi omasta johtamisosaamisesta alustava osaamiskartta

Suorittaminen

Kurssista ei ole saatavilla todistusta tai osaamismerkkiä. Verkkoaineistoa ei ole mahdollisuus suorittaa tällä hetkellä, mutta voit käyttää sitä itseopiskeluun tai integroida sen vapaasti tällaisenaan osaksi jotakin muuta opintojaksoa.