NAISTECH - Naisvoimaa tekniikkaan

Naistech-hankkeessa pyritään lisäämään naisten kiinnostusta tekniikan aloja kohtaan. Mukaan toivotaan myös maahanmuuttajataustaisia naisia. Hankkeessa kannustetaan naisia hakeutumaan erityisesti kone-, automaatio-, talo- ja sähkötekniikkaan.

Kansallisena rahoittajana toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama.

Nämä aineistoja voivat kaikki käyttää vapaasti ilman kirjautumista.

Sisältö: 

  • Kaksi tsemppipajaa webinaarin muodossa
  • Keskustelutehtäviä
  • Tietoa tekniikan alan palkoista ja naisten ja miesten erilaisesta tilanteesta tekniikan alalla
  • Uratarinoita
  • Oma urasuunnitelma

Yhteyshenkilö: Elina Harju, TAMK, elina.harju@tuni.fi


Yhteyshenkilö: Elina Harju, TAMK, elina.harju@tuni.fi

Johdantovideo:


Kahvipöytäkeskustelu Tampereen yrityskylän tiloissa 20.5.2020. 


Aktiviteetteja koulukäyntien yhteyteen ja tsemppipajoihin

Naistech-hankkeen master-aineistot