Pystyväksi ryhmässä PYRY

Kehitämme PYRY-hankkeessa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia vertaisryhmätoiminnan kautta. Vahvistamme myös osallistujien minäpystyvyyttä tunnistamalla, tunnustamalla sekä tuotteistamalla osaamista.

Henkilöille, jotka tarvitsevat ja haluavat itse tukea työllistymiseensä ja jotka haluavat etsiä yhdessä vertaisryhmän kanssa uusia mahdollisuuksia.

Yhteyshenkilö: Katariina Hakala, TAMK. Sähköposti: katariina.hakala@tuni.fi

Toimijat: Työnhakijoiden vertaisryhmien ohjaajat Luovista, Saskysta, Kiipulasta ja Valosta.

Sisältö: Vertaisryhmätoiminnan ja ryhmän ohjauksen yhteisen kehittämisen alusta.

Ajankohta: 7.5.2020 - 30.10.2022

Oikeudet koulutusmateriaaliin:  TAMK. Iso osa kurssimateriaalista on Creative Commons -lisensioitu.

Tekniset vaatimukset:  Internetin käyttötaidot, intenet-yhteys ja mielellään myös kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja  varten.

Vastuuorganisaatio:  Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt:  Katariina Hakala, TAMK. Sähköposti: katariina.hakala@tuni.fi