Kurssilla käsitellään aikuisen seksuaalisuutta useista eri näkökulmista
kuten monimuotoisuudesta, mieltymyksistä, ihmissuhteista, perheestä ja
seksuaalikulttuureista käsin.