Kuvaus: Osio toteutetaan alueellisina kokonaisuuksina, joissa huomioidaan osallistujien erityistarpeet ja toimintakulttuurin kehittäminen. Koulutus on luonteeltaan valmentavaa ja osallistujalähtöistä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johto ja esimiehet

Sisältö: 

  • Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tämän hetken ja tulevaisuuden vahvuudet ja haasteet
  • Tutkintojen toimeenpanoon liittyvä kehittäminen
  • Oppimisympäristöjen kehittäminen
  • Digitalisaatio johtamisen tukena
  • Toimintakulttuurin rakenteiden uudistaminen ja kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä
  • Oppivan yhteisön johtaminen
  • Monialainen yhteistyö

Muoto: Opiskelu ryhmän aikataulun mukaan

Toteutustapa: Monimuotokoulutus, joka sisältää verkkokoulutusta sekä alueellisia, ryhmäkohtaisia lähitapaamisia. Asiantuntijoina toimii ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajia ja Johtamiskorkeakoulun asiantuntijoita.

Toteutusaikataulu: Ensimmäinen koulutus on toteutettu syksyllä 2018. Kysy seuraavista yhteyshenkilöiltä omalla alueellasi. 

Kehittämistehtävä: Koulutusta varten laaditaan muutoksen johtamisen osaamiskartta, jonka pohjalta osallistujat arvioivat lähtötaso-osaamistaan.  Osaamiskartan laatimisessa hyödynnetään osion 1 kehittämistehtävää. Itsearvioinnin pohjalta laaditaan osallistujille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Osaamiskartan avulla arvioidaan osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana ja päättyessä.

Opintojen laajuus: 5 op

Todistus: Osallistujat voivat pyytää kurssitodistuksen suoritetuista opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tarvittaessa kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja varten.

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttajat: JAMK, Haaga-Helia, Oamk ja TAMK yhdessä Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan kanssa omilla alueillaan.

Yhteyshenkilö: TAMK Kaisa-Leena Ahlroth, kaisa-leena.ahlroth@tamk.fi, JAMK Jari Kalavainen, jari.kalavainen@jamk.fi; Haaga-Helia Susanna Löf, susanna.lof@haaga-helia.fi ja Oamk Erja Kotimäki, erja.kotimaki@oamk.fi