Kuvaus: Opintokokonaisuus perehdyttää osallistujat koulutuksen rooliin tulevaisuuden kunnan ja alueen elinvoimaisuuden rakentamisessa. Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat alueellisen ja paikallisen innovaatiojärjestelmän käsitteisiin ja koulutuksen rooliin paikallisessa ja alueellisessa kehittämistyössä, strategiatyössä sekä verkostoissa. 

Kohderyhmä:
Koulutussektorin johto, esimiehet ja luottamushenkilöt

Sisältö:

  • Koulutus paikallisessa ja alueellisessa innovaatiojärjestelmässä
  • Elinvoimaisuus ja sivistystoimen strategiatyö
  • Verkostot koulutuksen voimavarana

Muoto: Verkko-opiskelu, kehittämistehtävä ja lähiopetus

Toteutustapa: Monimuotokoulutus, joka sisältää ryhmäkohtaista lähiopetusta, itsenäistä opiskelua aineistoon perustuen ja kehittämistehtävän.

Toteutusaikataulu: Lähiopetus järjestetään Kokkolassa torstaina 4.10.2018 klo 12.00 – 15.30, paikka Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Auditorio, Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola

Materiaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävä on avoinna 24.9 - 3.10.2018 Digma oppimisalustalla. Tehtävät palautetaan alustalle 1.10.2018 mennessä.

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Voit pyytää kurssitodistuksen suorittamistasi opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot ja internetyhteys.

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttajat: TAMK ja Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Kristiina Engblom-Pelkkala, kristiina.engblom-pelkkala@tamk.fi

Ilmoittautumiset: täyttämällä osallistujatiedot ilmoittautumislomakkeella 20.9.2018 mennessä.