Kuvaus: Koulutusosiossa perehdytetään osallistujat oppilaitosturvallisuuteen ja sen johtamiseen. Koulutusosio soveltuu kaikille opetusasteille. 

Sisältö:

  • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus
  • Oppilaitosten toimintakulttuurit ja niiden johtaminen osana oppilaitosturvallisuutta
  • Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
  • Oppilaitosten henkilöstön tuen tarve
  • Kriisityö, hyvinvointi ja työssä jaksaminen
  • Uhkaavat vuorovaikutustilanteet oppilaitoksissa
  • Opetusjärjestelyt oppilaitosturvallisuuden taustalla
  • Turvallisuuden laatuprosessit ja niiden johtaminen
  • Koulutuksen järjestäjiä koskevat lait ja asetukset turvallisuuteen liittyen

Kohderyhmä: Kaikki opetustoimen johtajat ja esimiehet

Muoto: Opiskelun ryhmän aikataulun mukaan 

Toteutustapa: Ennakkotehtävän tekeminen, työpajatyöskentely ja vertaistyöskentely yhteisöllistä palautealustaa hyödyntäen. Kouluttajana toimii Johanna Liljeroos Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulusta.

Toteutusaikataulu:

Ensimmäinen toteutus 25.3. - 14.4.2019;

- ennakkotehtävät ja orientoituminen aihealueisiin verkossa 25.3. - 1.4.2019

- lähipäivä Tampereella 2.4.2019

- vertaistyöskentely ja -palaute verkossa 3. - 14.4.2019


Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutusosion suorittajat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja mielellään myös kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja varten.

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttajat: TAMK

Yhteyshenkilö: Kaisa-Leena Ahlroth, kaisa-leena.ahlroth@tamk.fi

Ilmoittautumiset: täyttämällä osallistujatiedot ilmoittautumislomakkeelle