Kuvaus: Koulutusosiossa perehdytetään osallistujat oppilaitosturvallisuuteen ja sen johtamiseen. Koulutusosio soveltuu kaikille opetusasteille. 

Sisältö:

  • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus
  • Oppilaitosten toimintakulttuurit ja niiden johtaminen osana oppilaitosturvallisuutta
  • Opetusjärjestelyt oppilaitosturvallisuuden taustalla: pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
  • Kriisijohtaminen
  • Uhkaavat vuorovaikutustilanteet oppilaitoksissa
  • Turvallisuuden laatuprosessit ja niiden johtaminen
  • Koulutuksen järjestäjiä koskevat lait ja asetukset turvallisuuteen liittyen

Kohderyhmä: Kaikki opetustoimen johtajat ja esimiehet

Muoto: Opiskelun ryhmän aikataulun mukaan 

Toteutustapa: Ennakkotehtävän tekeminen, työpajatyöskentely ja vertaistyöskentely yhteisöllistä palautealustaa hyödyntäen. Kouluttajana toimii HTM, tutkija, tohtorikoulutettava Johanna Liljeroos Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Toteutusaikataulu:

Ensimmäinen toteutus 25.3. - 14.4.2019

  • ennakkotehtävä 25.3. - 1.4.2019
  • lähipäivä TAMK:illa 2.4.2019 klo 9.00 - 16.00, luokka B6-34a, Kuntokatu 3, Tampere
  • vertaistyöskentely ja -palaute verkossa 3. - 14.4.2019

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutusosion suorittajat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistusta Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttajat: TAMK ja Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta

Yhteyshenkilö: Johanna Liljeroos, johanna.liljeroos@tuni.fi