Kuvaus: Opintokokonaisuudessa perehdytetään osallistujat hallintoreformien dynamiikkaan, tavoitteiden muotoiluun ja toimeenpanoon. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia ymmärtää järjestelmätason muutosten vaikutuksia oppilaitoksen johtamiseen. Osallistujat osaavat hahmottaa kansallisen koulutusreformin lähtökohtia, suhteuttaa oppilaitosjohtamisen kysymyksiä kansalliseen toimintapolitiikkaan sekä arvioida kriittisesti ja soveltaa kansallisia toimintapoliittisia linjauksia omassa strategisessa työskentelyssään opintokokonaisuuden päätyttyä.  

Sisältö: Koulutusosion sisältö painottuu valtionohjaukseen, koulutuspolitiikkaan ja niiden merkitykseen oppilaitoksen toimintaan.

  • Hallintoreformit, ammatillinen koulutus ja oppilaitosjohtaminen
  • Kansallinen toimintapolitiikka analyysin kohteena
  • Strateginen johtaminen ja muuttuva toimintaympäristö
  • Kehittämistehtävä

Kohderyhmä: Kaikki opetus- ja sivistystoimen johtajat ja esimiehet.

Muoto: Opiskelu ryhmän aikataulun mukaan

Toteutustapa: Monimuotokoulutus, joka sisältää ryhmäkohtaista lähiopetusta 8 tuntia, itsenäistä opiskelua ja aineistoraporttiin perustuvan kehittämistehtävän.

Toteutusaikataulu: keväällä ja syksyllä 2019

Kevään 2019 toteutus on 15.4. - 30.5.2019. Lähipäivä pidetään Tampereella tiistaina 7.5.2019 klo 9.00 - 16.00.

Syksyn 2019 toteutus on 5.8. - 30.9.2019. Lähipäivä pidetään Tampereella tiistaina 3.9.2019 klo 9.00 - 16.00.

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Voit pyytää kurssitodistuksen suorittamistasi opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistusta Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Vaatimukset: internetin käyttötaidot, kuuloke-mikrofonisetti

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttajat:  TAMK ja Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta. Kouluttajana toimii HT, dosentti, professori Elias Pekkola.

Yhteyshenkilö: Kaisa-Leena Ahlroth, kaisa-leena.ahlroth@tuni.fi