Kuvaus: Koulutusosiossa perehdytään oppilaitosten ja työelämän uudenlaisten yhteistyömuotojen ja -mallien johtamiseen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti. Asiakaslähtöisellä viestinnällä hälvennetään muutokseen liittyviä ennakkokäsityksiä työelämän ja oppilaitosten rooleista ja vahvistetaan ajatusta, että molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Jatkuvan laadunvalvonta edistää win-win tilannetta. 

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen johtajat ja esimiehet

Sisältö:

  • työelämäyhteistyön rakentaminen ja tukeminen
  • viestinnän organisoiminen
  • opettajan työelämäyhteistyöhön liittyvän roolin tukeminen
  • jatkuva palaute ja laadunvarmistus

Toteutustapa: Monimuoto-opinnot (yksi lähipäivä). Muut opinnot toteutetaan verkossa. 

Kehittämistehtävä: Koulutuksen aikana osallistuja rakentaa työelämäyhteistyön kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa asetetaan tavoitetila oman koulutuksen työelämäyhteistyön tulevaisuudelle ja laaditaan konreettinen toimenpidesuunnitelma, kuinka tavoitteeseen päästään. Lisäksi osallistujat reflektoivat mm. omaa roolia työelämäyhteistyön rakentajina.

Toteutusaikataulu: 2019

Ennakkotehtävä: Koulutusosion ennakkotehtävä palautetaan Digmaan ennen lähipäivää.

Kehittämistehtävä: Tulee olla palautettuna Digmaan toteutuksen päätteeksi.

Opintojen laajuus: 2 op

Vaatimukset: kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja varten.

Todistus: Koulutuksen suorittajat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Pyydä todistus opinnot suoritettuasi Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Hinta: Maksuton

Laadunhallinta: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunhallintakriteereitä. 

Toteuttaja: HAMK

Yhteyshenkilöt: Katja Rönkkönen, katja.ronkkonen@hamk.fi, Henry Paananen, henry.paananen@hamk.fi