Kuvaus ja sisältö: Kaikille opetustoimen esimiehille ja johtajille suunnatussa koulutusosiossa perehdytään, reflektoidaan ja kokeillaan fasilitoivia ja valmentavia työtapoja esimiestyössä. 

Muoto ja toteutustapa: Osio muodostuu itsenäisistä ja ryhmäpohdinnoista, kahdesta puolen päivän pituisesta tapaamisesta ja käytännön kokeiluista. 

Toteutusaikataulu: Osallistujaorganisaatioiden kanssa yhdessä sovitusti tai keväällä 2019 ja syksyllä 2019

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen osallistujat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistuksen Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Vaatimukset: Osallistuminen lähipäiviin ja tehtävien tekeminen

Hinta: Maksuton kohderyhmään kuuluville osallistujille

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK 

Yhteyshenkilö: Heli Bergström, heli.bergstrom@haaga-helia.fi