Kuvaus: Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia tulevaisuuden osaamisen ja oppimisen johtamiseen pedagogista hyvinvointia edistäen! Koulutuksessa hyödynnetään positiivisen organisaatiotutkimuksen ja johtamisen viitekehystä.

Kohderyhmä: Lähiesimiehet, osaamisen kehittämisen parissa työskentelevät (esim. suunnittelijat) sekä oppilaitosjohto.

Sisältö:

  • Mitä on tulevaisuuden osaaminen?
  • Vahvuuksien ja potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen 
  • Motivaation ja innostuksen johtaminen 
  • Yhteisöllinen oppiminen, oppimisen johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Muoto: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin. 

Toteutustapa: Osio käynnistyy 1.1.2019 non-stop-verkkototeutuksena. 

Voit aloittaa opiskelun milloin vain ja opiskella omaan tahtiisi  15.12.2019 saakka.  

Verkkotyöskentely sisältää perehtymistä verkkotallenteisiin ja muuhun aineistoon Digma-verkkoympäristössä sekä reflektointia omaan työhön.   

Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus tilata teemasta omaan  organisaatioon räätälöityjä luentoja, puheenvuoroja, työpajoja ja  sparrauksia johtamis- ja kehittämistyön tueksi.

Toteutusaikataulu: 1.1.-15.12.2019

Kieli: suomi

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen suorittajat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK. Kun olet suorittanut opinnot, voit pyytää todistusta Julia Sergeevalta, julia.sergeeva@tuni.fi

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tarvittaessa kuuloke-mikrofonisetti verkkoneuvotteluja varten.

Hinta: Maksuton

Laadunvarmistus: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunvarmistuskriteereitä. 

Toteuttaja: Oamk

Yhteyshenkilö: Arja Räinä-Räisänen, arja.raina-raisanen@oamk.fi