Seksuaalinen kehitys kuuluu lapsen kokonaiskehitykseen kiinteänä osana. Kehitys on asteittain etenevä tapahtumasarja, jossa kuhunkin kehitysikään liittyvät omat kehitystehtävänsä, niin myös seksuaalisessa kehityksessä.