Kuvaus: Osio toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Tampereen Yliopiston johtamiskorkeakoulun asiantuntijoiden tuottamana yhteisenä virtuaalisena kokonaisuutena.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajat ja esimiehet

Sisältö: 

  • Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyön johtaminen. 
  • Toimintakulttuurin, rakenteiden ja muutoksen johtaminen.
  • Strateginen ja talouden johtaminen
  • Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyön johtaminen
  • Keskeinen lainsäädäntö

Koulutus sisältää nauhoitettuja luento- ja haastatteluvideoita, verkkokeskustelua, itsenäistä työskentelyä, kirjalliseen materiaalin tutustumista ja kehittämistehtävän.

Toteutustapa: Verkko-opinnot itseohjautuvasti omaan tahtiin toteutusaikana. 

Kehittämistehtävä: Osallistujat reflektoivat kehittämistehtävässään omaa osaamistaan ja työtehtäviään suhteessa aineiston näkökulmiin sekä sitä, miten niitä voidaan kehittää ja miten niitä olisi tarpeen kehittää. Tuloksena on oman osaamisen ja sen kehittämisen osaamiskartta (oman johtajuuden osa-alueiden määrittely).

Toteutusaikataulu: Kevään 2019 toteutuksen toteuttavat  Haaga-Helia ja Oamk 1.1. - 31.12.2019. Kehittämistehtävä tulee olla palautettuna verkkoalustalle (pvm) mennessä. 

Opintojen laajuus: 4 op

Todistus: Koulutuksen suorittajat voivat pyytää kurssitodistuksen suorittamistaan opinnoista. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton

Laadunhallinta: Noudattaa TAMKin, JAMKin, HAMKin, Haaga-Helian ja Oamkin laadunhallintakriteereitä. 

Toteuttajat: JAMK, Haaga-Helia, Oamk ja TAMK yhdessä Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulun kanssa.

Yhteyshenkilö: Susanna Löf, susanna.lof@haaga-helia.fi