Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat löytäisivät uusia pedagogisia tapoja oppilaiden oppimisen ja opiskeluprosessin tukemiseen ja jalkauttavat näitä keinoja omaan oppilaitokseen. 

Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin digityökaluihin ja pedagogisiin menetelmiin, joilla voidaan edistää ja tukea oppimista oppilasta aktivoivin keinoin.

Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: Koulutus alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.5.2019.

Kohderyhmä: opetustoimen henkilöstö, erityisesti matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa

Vastuuorganisaatio: TAMK

Toteutustapa: Koulutusosio toteutetaan ennakkotehtävillä, osallistumalla lähipäivään joko 5.3.2019 tai 9.4.2019, jälkitehtävillä ja koulutusosion päättävällä verkkotapaamisella 28.5.2019.

Lähipäivä toteutetaan työpajatyyppisesti, jossa osallistujat tutustuvat erilaisiin menetelmiin sekä työkaluihin ja jakavat osaamistaan ja parhaita käytänteitä. Lähipäivän päätteeksi osallistujilla on konkreettinen kokoelma digityökaluja ja pedagogisia menetelmiä testattavaksi ja omaan oppilaitokseen vietäväksi.

Koulutuksesta pidetään kaksi samansisältöistä toteutusta keväällä 2019:
1. toteutuksen lähipäivä ti 5.3.2019 klo 10-15:30

2. toteutuksen lähipäivä ti 9.4.2019 klo 10-15:30.

Koulutukset pidetään Tampereen ammattikorkeakoulussa, Kuntokatu 3, Tampere, luokka B6-34b. Vain yhteen lähipäivään osallistutaan.

Edellytykset: Toivomme, että jokaisella koulutukseen osallistujalla olisi digilaitteita mukanaan: läppäri, tabletti, kännykkä tms. Myös useampia laitteita saa ja kannattaa ottaa mukaan. Laitteiden puuttuminen ei kuitenkaan estä lähipäivään osallistumista.

Koulutusmateriaali: jaetaan verkko-oppimisalustalla

Hinta: maksuton 

Todistus: Osallistumistodistuksen myöntää TAMK. 

Opettajat: FM, koulutuspäällikkö Hanna Kinnari-Korpela, FM, matematiikan lehtori Kirsi-Maria Rinneheimo, FM, fysiikan lehtori Juho Tiili ja TkT, fysiikan yliopettaja Sami Suhonen.

Lisätietoja: Hanna Kinnari-Korpela, hanna.kinnari-korpela@tuni.fi

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä osallistujatiedot https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28071/lomake.html