Tämä on itseopiskelukurssi. Kirjaudu sisään DIGMAan. Jos sinulla ei ole HAKA-kirjautumismahdollisuutta, voit rekisteröityä ja luoda tunnuksen itsellesi. 

Materiaali ja tehtävät ovat käytettävissäsi, mutta kurssilla ei ole ohjausta tai ohjaajaa.

Tavoitteet: Opintomoduulin tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot rakennuksen energiatehokkuudesta, käsitteistöstä sekä vaatimusten kehityksestä.

Sisältö: 

  • E-luku- ja primäärienergiamuotokertoimet

  • Muutokset energiatehokkuusvaatimuksiin 

  • Rakenteellinen energiatehokkuus

  • Miten energiatehokkuusvaatimukset saavutetaan 

Koulutuksen laajuus: 1 op (noin 27 tuntia)

Aika: Kurssi on auki vuoden 2021 loppuun. Suoritetaan omaan tahtiin opiskellen.

Kohderyhmä: Rakennusalan ammattilaiset ja opiskelijat 

Verkkotyöskentelyn osuus: 100%

Kieli: suomi

Koulutusmateriaali: verkkomateriaali oppimisympäristössä

Hinta: Ilmainen

Arviointi: Kurssi sisältää automaattisesti arvioitavia tehtäviä. Kurssilta ei myönnetä todistusta tai osaamismerkkiä.