Koulutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: 

Sisältö: 

Koulutuksen laajuus: 4 op

Aika: 11.3.- 6.5.2019

Kohderyhmä: Tredun Metsätien henkilöstö

Vastuuorganisaatio: 

Verkkotyöskentelyn osuus: 

Koulutusmateriaali: 

Hinta: 

Arviointi: 

Todistus: 

Opettajat / ohjaajat: Päivi Vartiainen ja Nina Eskola-Salin

Ilmoittautuminen:

Yhteyshenkilöt: Päivi Vartiainen (TAMK), paivi.vartiainen@tuni.fi ja Henna Kyhä (TAMK), henna.kyha@tuni.fi