Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat löytäisivät uusia pedagogisia tapoja oppilaiden oppimisen ja opiskeluprosessin tukemiseen ja jalkauttavat näitä keinoja omaan oppilaitokseen. 

Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin digityökaluihin ja pedagogisiin menetelmiin, joilla voidaan edistää ja tukea oppimista oppilasta aktivoivin keinoin.

Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: Koulutuksen voi aloittaa joustavasti 9.4.2019 lähtien ja se päättyy lopputapaamiseen verkossa joko 11.6.2019 klo 10:00 tai 5.8.2019 klo 13:00.

Kohderyhmä: opetustoimen henkilöstö, erityisesti matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa

Vastuuorganisaatio: TAMK

Toteutustapa: Verkkototeutus, jossa osallistujat tutustuvat erilaisiin menetelmiin sekä työkaluihin ja jakavat osaamistaan ja parhaita käytänteitä.

Edellytykset: Toivomme, että jokaisella koulutukseen osallistujalla olisi digilaitteita käyettävissä: läppäri, tabletti, kännykkä tms. 

Koulutusmateriaali: jaetaan verkko-oppimisalustalla

Hinta: maksuton 

Todistus: Osallistumistodistuksen myöntää TAMK. 

Opettajat: FT, koulutuspäällikkö Hanna Kinnari-Korpela, FM, matematiikan lehtori Kirsi-Maria Rinneheimo, FM, fysiikan lehtori Juho Tiili ja TkT, fysiikan yliopettaja Sami Suhonen.

Lisätietoja: Hanna Kinnari-Korpela, hanna.kinnari-korpela@tuni.fi

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä osallistujatiedot https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28071/lomake.html