Tukea urapolulle (TUURA) -hankkeen verkko-opinnot rakentuvat tänne.

Yhteyshenkilö ja projektipäällikkö: Maija Joensuu, TAMK, maija.joensuu@tuni.fi