Ohjaaja: Marja Keränen, marja.keranen@tuni.fi ja Toni Lehtimäki, toni.lehtimaki@tuni.fi

TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu