OPH rahoittajalogo

Kuvaus: OPH-rahoitteinen täydennyskoulutus

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opettajat

Sisältö: Tavoitteena on tarjota uusia ideoita ja konkreettisia työkaluja, joilla opetttajat voivat edistää opiskelijaryhmän hyvinvointia, ryhmädynamiikkaa sekä yhteistyö-ja työelämätaitojen kehittymistä. 

Toteutustapa: Itseohjautuvat verkko-opinnot, webinaari, työpajapäiviä syksyllä 2020 ja loppuseminaari 

Kehittämistehtävä: Osallistujen omat kehittämishankkeet ovat keskeinen osa kehittämistyötä.

Toteutusaikataulu: 31.3. - 30.11.2020

Opintojen laajuus: 9op

Todistus: Koulutuksesta saa todistuksen

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton

Laadunhallinta: Noudattaa TAMKin ja Oamkin laadunhallintakriteereitä. 

Toteuttajat: Oamk ja TAMK

Yhteyshenkilöt: Elina Harju, elina.harju@tuni.fi. Hanne Mäki-Hakola ja Ari Jussila.