Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: Asbesti ja erilaiset haitta-aineet, niiden tyypillinen esiintyminen rakenteissa, kartoitusmenetelmät ja raportointi.

Toteutustapa: Lähiopetus + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: lähiopetus 26.8. ja 23.9.2020 klo 12-16

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Pekka Väisälä

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29958/lomake.html