Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: Eri osapuolten vastuut ja velvoitteet, lisä- ja muutostyöt

Toteutustapa: Lähiopetus + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: lähiopetus 9.9. ja 7.10.2020 klo 8-12

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Jani Hietakangas

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29958/lomake.html