Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: 

Mitä on sähkön kulutusjousto ja miten sähköautojen latausjärjestelmät tai sähkön omatuotanto esim. aurinkopaneeleilla liittyvät siihen.

Toteutustapa: Lähiopetus + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: 18.11.2020 ja 2.12.2020 klo 8-12

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Timo Lähteenmäki, Aki Kortetmäki

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29958/lomake.html