Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton hankkeessa kehitetty opiskeluaineisto. v2021 luovutettava versio.