Yhteyshenkilö: Jiri Vilppola, TAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

jiri.vilppola@tuni.fi